Mekling i Helseplattformen AS

helseplattformen.png
Helseplattformen.no

Mekling i Helseplattformen AS

Farmaceutene er del av SAN-gruppen som har forhandlet om opprettelse av overenskomst i Helseplattformen AS.

Oppdatert 4/5-21

Helseplattformen AS er eid av Helse Midt-Norge RHF og Trondheim kommune, og skal etabler en felles elektronisk pasientjournal for hele Helse Midt-Norge. Helseplattformen AS er medlem av Spekter, og det er avklart at virksomheten skal plasseres i Spekters område 11 når B-del er etablert.

Forhandlingene om etablering av B-del har pågått over flere måneder, uten at det er funnet en løsning, verken lokalt, med bistand, eller hos de sentrale parter som gjennomførte såkalte Fase 3-forhandlinger 29. april. Samtidige forhandlinger ble gjennomført med UNIO, LO og YS, som også har brutt.

Oppgjøret går nå til mekling hos Riksmekler, tidspunktet er ikke berammet.

Oppdatering:

Partene har blitt enige om å forsøke nok en runde lokalt, og SAN avventer derfor å melde plassoppsigelse.