Mekling i 2019-oppgjøret for Spekter område 10

day-1295103_1280.png
Pixabay

Mekling i 2019-oppgjøret for Spekter område 10

Onsdag 12. juni var SAN-Helse i fase-3-forhandling for Spekter område 10 (helseforetak med pasientbehandling).

Bakgrunnen for fase-3-forhandlingene var lokalt brudd for Jordmorforeningen i Helse Førde HF, og for NITO ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Helse Møre og Romsdal HF, Helse Bergen HF, Oslo universitetssykehus HF og Sykehuset Østfold HF.

I løpet av dagen ble det landet en enighet for Helse Førde HF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Sykehuset Østfold HF. Øvrige oppgjør går til mekling. SAN-Helse vil ta stilling til når det skal meldes plassoppsigelse for å få mekling, og informasjon om dette vil komme når det er avklart.

At det skal mekles betyr at lønnsoppgjøret for SAN-Helse i øvrige virksomheter i område 10 ikke kan informeres om, eller effektueres, på nåværende tidspunkt.

Se mer på San.no...