Medlemsmøte tariffoppgjøret i staten 2018

Medlemsmøte tariffoppgjøret i staten 2018

8.5.18

Sted: Farmaceutene, Tollbugata 35, Oslo

Tid: 15:00 - 17:15 (middag 17:30 - 20:00)

Målgruppe

Alle medlemmer i Norges Farmaceutiske Forening, med ansettelse i staten (virksomheter omfattet av statens hovedtariffavtale).

Kursavgift

Kursavgift er NOK 0,-.

Bestilling, reisregning, m.v.

Bestilling av reiser skjer i tråd med våre retningslinjer for reiser via vårt reisebyrå Berg-Hansen, i tråd med informasjon som sendes i egen epost. Reiseregning sendes oss i etterkant av møtet.

Farmaceutene dekker reisekostnader for alle medlemmer som ønsker å delta på møtet. Hvis det er behov for overnatting må det avklares særskilt med sekretariatet.

Læringsmål

Tema for medlemsmøtet er å gi informasjon om den nye fremforhandlede offentlige tjenestepensjonen, samt informasjon om status for lønnsoppgjøret i staten 2018.

Program

Program finnes her, det tas forbehold om nødvendige justeringer.

Etter møtets faglige del, inviterer vi alle deltaker med på middag på Brasserie France. Middagen avsluttes ca kl 20.

Rett til fri for tillitsvalgte og for øvrige ansatte

Hovedavtalen i Staten § 34 nr 2:

«Tillitsvalge på arbeidsstedet og tilsatte med tillitsverv innen organisasjonen skal ikke uten tvingende grunn nektes tjenestefri med lønn for å delta på kurs/konferanser (opplæringstiltak) for tillitsvalgte/organisasjonsfaglige kurs/konferanser som arrangeres av vedkommende arbeidstakerorganisasjon eller hovedsammenslutning. Det samme gjelder når denne type kurs/konferanse arrangeres av vedkommende arbeidstakersorganisasjon eller hovedsammenslutning. Det samme gjelder når denne type kurs/konferanse arrangeres av studeiorganisasjoner som utfører oppdrag for en hovedsammenslutning.»

Hovedavtalen i Staten § 34 nr 5:

«Arbeidstakere som ikke går under reglene i nr 1 [tillitsvalgte på arbeidsstedet og tilsatte med tillitsverv innen organisasjonen], skal ikke uten tvingende grunn nektes tjenestefri med lønn i inntil 12 arbeidsdager pr år for å utføre offentlige verv eller slike organisasjonsmessige oppdrag som nevnt under nr 2, herunder kurs/konferanser for tillitsvalgte/organisasjonsfaglige kurs.»

Arbeidsgivers adgang til å nekte deg fri for å delta på tillitsvalgtskurs er svært begrenset. Hvis du nektes fri skal du skriftlig be om en skriftlig begrunnelse på avslaget, og omgående ta kontakt på kurs@farmaceutene.no.

Påmelding

Det er sendt ut personlig invitasjon pr Questback til alle statsansatte medlemmer som har registrert sin epostadresse. Dersom du ikke har mottatt invitasjon, men mener du burde hatt det, ta kontakt på kurs@farmaceutene.no.

Foiler fra kurset

Du må være logget inn for å lese resten av teksten


Logg inn