Kontingenter og rabatter

Er du yrkesaktiv er prisen for medlemskap kr 5220 per år.

skjermbilde_2019-11-14_kl._15.56.13.png

 

Fradrag på skattemeldingen

Fagforeningskontingent er fradragsberettiget og gir skattefradrag med inntil kr 3 850 i året. Fra og med skattemeldingen for 2022 vil maksimalt fradrag økes til kr.5800 i året.

 

Studenter

Studenter betaler kr 200 per halvår (kr 400 per år), inkludert studentforsikring fra Tryg

 

Nyutdannende

Som student har du betalt kr 400 per år, mens fulltidsarbeidende farmasøyter betaler kr 435 per måned. Farmaceutene vet at det kan være krevende å gå fra student til arbeidstaker. Våre medlemmer får derfor studentpris på medlemskapet det første halvåret etter eksamen. Dette betyr at når du tar eksamen til sommeren, beholder du studentpris frem til jul.

Hvis du i løpet av yrkeslivet jobber deltid (mindre enn 15 timer per uke) eller ikke er yrkesaktiv kan du få redusert kontingent (som vist i tabellen).

Dersom du går direkte videre på et nytt studium etter fullført grad betaler du fortsatt studentkontingent, men studiet må være av farmasøytisk art og studiet må være medlemmets hovedbeskjeftigelse. Mindre deltidsstudier ved siden av arbeid gir ikke rett til studentkontingent på medlemskap. Dersom du er i tvil, kan du ta kontakt med oss

 

Endringer

Ved endring av status, eksempelvis ved overgang fra yrkesaktiv til eks. student, arbeidsledig eller pensjonist, er du som medlem selv ansvarlig for å gi oss beskjed.  Ved forglemmelse eller forsinket innrapportering, kan vi maksimalt endre/tilbakebetale kontingent for tre måneder.

Vi kan heller ikke foreta endringer for perioder som er kortere enn tre måneder.

 

Stipendiater

Stipendiater betaler redusert kontingent, kr 315 pr mnd. ut juni 2020.

Fra 1. juli 2020 er kontingentsatsen for stipendiater kr 90,- per mnd ( kr 270 per kvartal/kr 1 080 per år) til og med måneden stipendiaten disputerer. 

 

Øvrige rabatter

Vernepliktige får redusert kontingent
Pensjonister betaler kr 935 per år

 

Søknad om redusert kontingent

Henvend deg til sekretariatet dersom du vil søke om redusert kontingent.  Det gis ikke redusert kontingent for tidsrom under 3 måneder. Det nyttes kun hele måneder. Redusert kontingent kan gis for høyst 3 måneder bakover i tiden.

 

Nordiske farmasøyter på kortere opphold i Norge

Nordiske farmasøyter på kortere opphold i Norge
Farmasøyter som er medlem av en av de andre nordiske farmasøytforeningene har rett til bistand også av Norges Farmaceutiske Forening i opptil 6 måneder etter at de begynte å arbeide i Norge. Retten omfatter bistand en gang. Ordningen er ment å dekke nordiske farmasøyter som tar kortere oppdrag (under 6 måneder) i et annet nordisk land. Dersom man skal arbeide i Norge i over 6 måneder må man bli medlem av Norges Farmaceutiske Forening for å ha rett til våre medlemsfordeler. Regelen gjelder også for medlemmer av Norges Farmaceutiske Forening som ønsker å arbeide en kortere periode i et annet nordisk land. Dersom man melder seg inn i foreningen innenfor disse 6 månedene, så gjelder ikke karanteneperioden for bistand på 3 måneder.

 

Innmelding og utmelding

Innmelding gjelder fra innmeldt dato.

Utmelding skjer skriftlig. 
Utmelding skjer med virkning fra nærmeste kvartalsskifte (31. mars, 30. juni, 30. september eller 31. desember), likevel ikke med kortere frist enn én måned. 

Utmelding kan ikke skje under brudd i foreningens lønns- og arbeidsavtaleforhandlinger for vedkommende medlem.