Medlemskontingent

Kontingentsatser i 2019

Kontingent           Pr. md.      Pr. kvartal        Pr. år                 
Full                          kr 435            kr 1305       kr 5220                 
Redusert                kr 315             kr 945        kr 3780                   
Ikke yrkesaktive    kr 175             kr 525        kr 2100                    

Studentkontingent (pr. år):  kr 400
Pensjonistkontingent (pr. år):  kr 935
Fagforeningskontingent er fradragsberettiget og gir skattefradrag med inntil kr 3850 i året. 

 

Utdrag av retningslinjene

Arbeidstid 15 timer per uke eller mer: Full kontingent
Arbeidstid mindre enn 15 timer per uke: Redusert kontingent
Ikke yrkesaktive: Kontingent ikke yrkesaktive

Stipendiater og vernepliktige får redusert kontingent.

For å få å være studentmedlem må studiene man tar være av farmasøytisk art og studiet må være medlemmets hovedbeskjeftigelse. Mindre deltidsstudier ved siden av arbeid gir ikke rett til studentpris på medlemskap. Dersom du er i tvil, ta kontakt med oss og spør.  

Søknad om redusert kontinent
Søknad om redusert kontingent og kontingent for ikke ­yrkesaktive sendes sekretariatet skriftlig og behandles etter retningslinjer vedtatt av Sentralstyret.
Det gis ikke redusert kontingent for tidsrom under 3 måneder. Det nyttes kun hele måneder. Redusert kontingent kan gis for høyst 3 måneder bakover i tiden.

Bli medlem - spar penger!

Gjennom å benytte seg av medlemsfordelene Farmaceutene har fremforhandlet, har medlemmer mulighet til å spare inn hele kontingenten.

Skattefradrag

Du kan trekke fra inntil 3.850,- på bruttoinntekten før skatt 

Nordiske Farmasøyter på kortere opphold i Norge

Farmasøyter som er medlem av en av de andre nordiske farmasøytforeningene har rett til bistand også av Norges Farmaceutiske Forening i opptil 6 måneder etter at de begynte å arbeide i Norge. Retten omfatter bistand en gang. Ordningen er ment å dekke nordiske farmasøyter som tar kortere oppdrag (under 6 måneder) i et annet nordisk land. Dersom man skal arbeide i Norge i over 6 månedene må man bli medlem av Norges Farmacetiske Forening for å ha rett til våre medlemsfordeler. Regelen gjelder også for medlemmer av Norges Farmasøytiske Forening som ønsker å arbeide en kortere periode i et annet nordisk land. 

Dersom man melder seg inn i Norges Farmasøytiske Forening innenfor disse 6 månedene, så gjelder ikke karanteneperioden for bistand på 3 måneder.