• Jalil M. Djahromi

  Jeg er medlem fordi ...

  foreningen står for farmasøytenes rettigheter, og som arbeidsgivers representant tror jeg de ansatte yter mer dersom rettighetene deres er ivaretatt.

  Jalil Djahromi
 • lillan_mo_andreassen.jpg

  Eg er medlem fordi ...

  NFF gir meg juridisk tryggleik, fagleg fellesskap og fordelar, ein sterkare profesjonsidentitet, og høve til å drøfte farmasøytar si framtid og status.

  Lillan Mo Andreassen
 • espen_molden.jpg

  Jeg er medlem ...

  av identitetsgrunner. Selv om jeg ikke tenker på meg selv som farmasøyt i det daglige, er identitet og tilhørighet innen foreningen viktig for meg.

  Espen Molden
 • Cecilie Nguyen

  Jeg er medlem fordi ...

  foreningen jobber frem goder for medlemmene, og jeg ser det som viktig å være del av en fagforening.

  Cecilie Nguyen

Medlemskap