• Jalil M. Djahromi

  Jeg er medlem fordi ...

  foreningen står for farmasøytenes rettigheter, og som arbeidsgivers representant tror jeg de ansatte yter mer dersom rettighetene deres er ivaretatt.

  Jalil Djahromi
 • lillan_mo_andreassen.jpg

  Eg er medlem fordi ...

  NFF gir meg juridisk tryggleik, fagleg fellesskap og fordelar, ein sterkare profesjonsidentitet, og høve til å drøfte farmasøytar si framtid og status.

  Lillan Mo Andreassen
 • espen_molden.jpg

  Jeg er medlem ...

  av identitetsgrunner. Selv om jeg ikke tenker på meg selv som farmasøyt i det daglige, er identitet og tilhørighet innen foreningen viktig for meg.

  Espen Molden
 • Cecilie Nguyen

  Jeg er medlem fordi ...

  foreningen jobber frem goder for medlemmene, og jeg ser det som viktig å være del av en fagforening.

  Cecilie Nguyen

Medlemskap

norges-lover.jpg

Trygghet når du trenger det

Som medlem får du gratis juridisk hjelp i saker av arbeidsrettslig karakter. Etter tre måneders medlemskap, har du rett til individuell rådgivning i spørsmål som gjelder ansettelse, lønns- og arbeidsvilkår. Foreningens jurister er spesialisert i arbeidsrett. I tillegg er en erfaren advokat knyttet til foreningen.

Retningslinjer Juridisk bistand 2013, by webadmin

Se også vår oversikt over ofte stilte spørsmål med svar.

_mg_1525.jpg

Lønnsforhandlinger

Farmaceutene ivaretar medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Foreningen forhandler lønn og overenskomster for farmasøyter innen privatapotek, sykehusapotek, sykehus, staten og KS.

Forhandlingene foregår i perioden april–juni for de fleste av farmasøytene. Ved noen virksomheter skal det også være lokale forhandlinger.  Disse gjennomføres etter at forhandlingene mellom NFF og arbeidsgiverorganisasjonene er ferdige.

Les mer om lønn

Du kan påvirke – engasjer deg!

Som medlem i foreningen kan du være med på å sette agenda for Farmaceutenes arbeid. Det er flere måter å engasjere seg på, og vi har gode møteplasser for meningsutveksling og faglige diskusjoner. 

KRETSER (regionale treffpunkt): Alle medlemmer tilhører en geografisk krets hvor det arrangeres møter. Studenter og pensjonister har egne kretser.

SEKSJONER/FORA (interessefellesskap): Alle yrkesaktive tilhører i tillegg en seksjon eller et fora avhengig av arbeidssted. De enkelte seksjoner arbeider hovedsakelig med medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, men skal også diskutere og engasjere seg i profesjons- og fagpolitiske spørsmål. Foraene skal ivareta medlemmenes særlige interesser.

Sitter du inne med enda mer engasjement?
Det er flere alternativer for deg som ønsker å ta et tillitsverv: Det kan være som medlem i krets- og seksjonsstyrene, i Sentralstyret og som plasstillitsvalgt eller hovedtillitsvalgt for arbeidsplassen. Som organisasjonstillitsvalgt og arbeidslivstillitsvalgt er du med på å bestemme kursen for foreningen og din egen arbeidsplass – kan det være noe for deg?
Les mer om hvordan du kan være med og gjøre en forskjell gjennom tillitsverv i Norges Farmaceutiske Forening.