Lovisenberg sykehusapotek

Farmaceutenes medlemmer ved Lovisenberg sykehusapotek er omfattet av apotekoverenskomsten i Virke.