Lønnsstatistikken for 2017 offentliggjort

Lønnsstatistikk

Lønnsstatistikken for 2017 offentliggjort

Lønnsstatistikken for 2017 er ferdig utarbeidet. Nøkkeltallene er offentlig tilgjengelig. Den detaljerte statistikken forutsetter innlogging på nettsidene.

Statistikken bygger på en kombinasjon av egenmeldte data fra medlemmene, og lønnsdata fra arbeidsgivere der det er tilgjengelig. Dataene er koblet sammen med bakgrunnsdata i medlemsregisteret (eksamensår, grad, m.v.).

Vi vil oppfordre alle medlemmer til å logge inn på "Min side" og sjekke at dataene er korrekte, særlig det som gjelder utdanningssted, grad og eksamensår. Vi vil også be om innspill til hvilke stillinger som bør ligge som valg i registeret, innspill sendes medlemsregister@farmaceutene.no

Du finner statistikksiden her.