Lønn

Farmaceutene mener

 • Lønn skal fastsettes basert på arbeidstakers:
  utdanning, 
  kompetanse, 
  innsats, 
  ansvar og 
  oppnådde resultater
   
 • Arbeidstaker skal tilbys en årlig lønnssamtale med sin leder der det er anledning til å diskutere lønnsspørsmål og lønnsutvikling.
 • Alt arbeid skal betales.
 • Arbeidstaker skal ha full lønn under sykdom, foreldrepermisjon og omsorgspermisjon.
 • Full lønn skal inkludere alle faste kollektive og individuelle tillegg, og ulempetillegg etter arbeidstakers arbeidsplan.
 • All tid arbeidstakerne står til arbeidsgivernes disposisjon, herunder nødvendig reisetid, skal regnes som arbeidstid og fremgå av en arbeidsplan.

Policydokument lønnspolitikk