Lønnsoppgjøret for Vitusapotek 2021 i havn

norgesbank-pressebilder_sedler_mynter_nyseddelseriejpg.jpg
Norges Bank

Lønnsoppgjøret for Vitusapotek 2021 i havn

Norsk medisinaldepot og Farmaceutene kom 26. mai til enighet i lønnsoppgjøret 2021, med en årsramme på 2,75 %.

- Det har vært krevende forhandlinger, men jeg vil rose arbeidsgiver for å være løsningsorienterte i våre diskusjoner, sier hovedtillitsvalgt Torunn Stubberud.

Økonomien i oppgjøret beløper seg til en årsramme på 2,75 %. Frontfaget er til sammenligning anslått til å være 2,7 % i år. I årsrammen inngår et  overheng på 0,4 % fra 2019 (ettervirkning av fjorårets oppgjør), og en generell pott på 2,35 % til alle.

Dette betyr at det gis et generelt tillegg pr. 1.4.2021 på 3,13 %, til de som var ansatt i virksomheten 1. april, og som fortsatt er ansatt i virksomheten.

Samme dag kom SAN og Spekter til enighet med øvrige virksomheter i område 3. Dette betyr at området er ferdigforhandlet, og derfor lukket.