Lønnsoppgjøret Apotek 1 og Boots 2019

dollar-2714203_1920.jpg
Pixabay

Lønnsoppgjøret Apotek 1 og Boots 2019

Lønnsoppgjøret i Apotek 1 og Boots er så smått i gang.

Etter omlegging av tariffavtalen skal hele økonomien i oppgjøret forhandles i den enkelte kjede. I begge kjedene har derfor HTV-gruppene og kjedeledelsen hatt innledende møter, for å avklare hvem som skal omfattes, og for å starte diskusjonen rundt innretning og prioriteringer.

Blant de elementene som om det skal forhandles om er totaløkonomien i lønnsoppgjøret, herunder eventuelle generelle tillegg, gruppetillegg og individuelle avsetninger. Det skal også diskuteres hvordan man skal håndtere de medlemmene som "mistet" siste opprykk på den gamle stigen ved nyttår, og det skal etableres minstelønnssatser for studenter med og uten lisens.

Neste møte i Boots er berammet til 24. mai.

I Apotek 1 er neste møte berammet 6. juni.

I begge kjeder jobber man for å komme til enighet på disse forhandlingsdagene.