Lønnsoppgjøret 2020 utsettes

dollar-3289367_1920.jpg
Pixabay: dollar-3289367_1920.jpg

Lønnsoppgjøret 2020 utsettes

Oppgjøret i privat sektor ble fredag 13. mars utsatt på grunn av koronakrisen. Det betyr at også oppgjørene i offentlig sektor, Spekter og Virke utsettes.

Fredag kveld ble det kjent at forhandlingene mellom Norsk Industri og Fellesforbundet - frontfaget - blir utsatt til august. Partene satte seg ned rundt forhandlingsbordet tirsdag, men besluttet å utsette i lys av situasjonen Norge nå står i.

I samråd med alle hovedorganisasjoner har riksmekler Mats Wilhelm Ruland besluttet å utsette samtlige av vårens forhandlinger til høsten. Frontfagsforhandlingene setter rammene for oppgjørene i offentlig sektor, og det betyr at forhandlingene i stat, kommune og helsesektoren også utsettes. 

Etter planen skulle forhandlingene i alle sektorer starte opp i begynnelsen av april. Nye oppstartsdatoer vil avtales mellom partene. Inntil videre vil dagens avtaler videreføres.

- At frontfaget og de offentlige oppgjørene utsettes, betyr også at lønnsforhandlingene i tariffområdene Spekter og Virke blir utsatt, sier Jon Ole Bjørklund Whist, forhandlingssjef i Farmaceutene.

- Over helgen vil arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden sentralt i alle tariffområder ha kontakt for å utarbeide nødvendige protokoller om utsettelse og videreføring av eksisterende overenskomster/tariffavtaler.

Når det foreligger mer informasjon vil det bli informert om på våre nettsider. Se også www.san.no og www.akademikerne.no for ytterligere oppdateringer.