Lønnsoppgjøret 2019 for Spekter område 11 er avsluttet

2019_-_lonnsoppgjoret4.jpg
Pixabay.com

Lønnsoppgjøret 2019 for Spekter område 11 er avsluttet

I Spekters område 11 ligger bl.a. Sykehusinnkjøp HF og de fire sykehusapotekene organisert som helseforetak. Ingen endte under den anslåtte frontfagsrammen.

Det ble 20. mai 2019 signert avsluttende sentral protokoll for område 11 Øvrige helseforetak.

Ledelsen og de tillitsvalgte kan dermed informere om resultatene, og årets oppgjør kan effektueres i disse virksomhetene.

De avtalte tilleggene gis ikke til arbeidstakere som har fratrådt sin stilling i virksomhetene før vedtakelsen, altså før 20. mai 2019, med mindre de har fratrådt på grunn av pensjonering. Som vanlig vi det ikke bli omregnet og etterbetalt overtidstillegg, skifttilleg m.v. for arbeid utført før vedtakelsen. Det er grunnlønn og faste lønnselementer som etterbetales fra virkningstidspunktet for det enkelte lønnsoppgjør.

For Farmaceutene er årsveksten beregnet til:

  • Sykehusinnkjøp HF - 3,2 %
  • Sykehusapotekene HF - 3,24 %
  • Sykehsapotek Nord HF - 3,27 %
  • Sykehsuapoteken i Midt-Norge HF - 3,36 %
  • Sjukehusapoteka Vest HF - 3,21 %

Årsveksten inkluderer glidning (eventuell forventet lønnsutvikling mellom oppgjør), overheng (eventuell ettervirkning av lønnsoppgjøret 2018) og datolønnsvekst for 2019. Vi gjør oppmerksom på at dette er beregnet årslønnsvekst for alle som er omfattet av det enkelte oppgjør i den enkelte virksomhet. Det varierer fra virksomhet til virksomhet i hvilken grad det benyttes gruppetillegg, generelle tillegg (i prosent eller kroner) og individuelle tillegg. Resultatet for det enkelte medlem vil bli informert om fra arbeidsgiver, og det er også arbeidsgiver som er rett adressat dersom man ikke er tilfreds med sin individuelle lønnsutvikling (men diskutere gjerne med tillitsvalgt hvordan saken kan/bør legges frem).

Vi minner til sist om at det viktig at alle medlemmer allerede nå planlegger å be om lønnssamtaler i januar/februar 2020, slik at neste oppgjør kan forberedes i god tid for både arbeidsgiver og tillitsvalgte.