Lønnsoppgjøret 2018 - status ultimo august

Lønnsstatistikk

Lønnsoppgjøret 2018 - status ultimo august

Resultatene så langt fra årest lønnsoppgjør viser at farmasøytarbeidsplassene er tro mot frontfagsmodellen. "Rammen" fra frontfaget på 2,8 % årslønnsvekst ser ut til å ligge til grunn, selv om en rekke virksomheter også har endt ut med et bedre resultat. Dette er i tråd med oppfatningen av at frontfaget ikke skal være et gulv eller tak for oppgjøret, men en norm over tid.

Farmaceutene vil i løpet av høsten innhente resultatene fra lønnsoppgjøret i de ulike virksomhetene, og tar sikte på at lønnsstatistikken vil være klar rundt nyttår.

Både i staten og i kommunene blir det gjennomført lokale forhandlinger i løpet av august, september og oktober. I helseforetakene ble rammen for oppgjørene ferdigforhandlet før sommeren, noe som også gjelder Norsk medisinaldepot. I disse virksomhetene legges siste hånd på fordelingen i disse dager, og det kan stort sett forventes effektuering på septemberlønnen.

Når det gjelder Virke apotek pågår det prosesser knyttet til en større omlegging av overenskomsten, og lokale forhandlinger er utsatt til de sentrale forhandlingene er gjennomført i september.