Lønnsoppgjøret 2018 - NMD Vitusapotek er avsluttet

lønnsoppgjøret-spekter-nmd-vitus-apotek.png

Lønnsoppgjøret 2018 - NMD Vitusapotek er avsluttet

Det ble oppnådd enighet mellom Spekter og SAN i de avsluttende forhandlingene i Spekter område 9 mandag 11. juni. Lønnsoppgjøret for Farmaceutene i NMD/Vitusapotek kan dermed effektueres.

Hovedtillitsvalgtsgruppen i NMD gjennomførte forhandlinger april, og kom til lokal enighet i bistandsforhandlinger 3. mai. Da NMD er plassert i samme forhandlingsområde som Sporveien, som ikke kom til lokal enighet, har det ikke vært mulig å effektuere oppgjøret før nå.

Resultatet av oppgjøret er at alle medlemmer av Farmaceutene omfattet av B-delen får 1 % generelt tillegg fra 1. april. Det er videre satt av en pott på 1,83 % av lønnsmassen, som skal fordeles på medlemmene basert på kriteriene i NMDs lønnspolitikk. Se protokollen her.

Ny minstelønn for reseptarfarmasøyter er avtalt til kr 400.000,-, for provisorfarmasøyter kr 470.000,-.

Det er også avtalt noe mindre tekstlige endringer i overenskomstens del B.

I tillegg til lønnsoppgjøret og overenskomsten diskuterte de lokale parter samarbeidsrelasjonene, og det ble inngått en egen avtale om en prosess for å klargjøre dette ytterligere. 

Spørsmål om oppgjøret kan rettes til arbeidsgiver og til hovedtillitsvalgtsgruppen.