Lønnsoppgjøret 2017 for Virke-apotek er i gang

Lønnsoppgjøret 2017 for Virke-apotek er i gang

Årets forhandlinger for tariffområdet Virke apotek startet med sentrale forhandlinger 20. april 2017.

I forhandlingsmøtet ble Farmaceutene og Virke enige om at årets lønnsoppgjør i sin helhet skal gjennomføres i kjedene/virksomhetene. Farmaceutene vil sende ut nærmere informasjon til alle berørte tillitsvalgte og medlemmer innen kort tid. Vi viser også til informasjon på nettsidene.