Lønnsoppgjøret 2016

arbeidskontrakt_og_overenskomst_-_smal.jpg

Lønnsoppgjøret 2016

Enighet i staten og KS. Forhandlingene fortsetter i Spekterområdet.  Virke apotek starter 19. mai 2016. Årets lønnsoppgjør er et såkalt hovedoppgjør. Det betyr at det både skal forhandles om økonomi, og om tekst i avtalene. Artikkelen blir oppdatert gjennom oppgjøret.

Farmaceutene har avtaler i ulike tariffområder. Hvilke forhandlingsdatoer som er aktuelle for deg, avhenger av hvilket tariffområde din arbeidsgiver tilhører. 

Frontfaget

I Norge følger lønnsoppgjørene frontfagsmodellen. Det betyr at konkurranseutsatt industri gjennom lønnsoppgjøret NHO/LO legger listen for hvilken lønnsvekst Norsk økonomi kan bære. Frontfaget er en makroøkonomisk gjennomsnittsnorm over tid, hvilket betyr at det er adgang til å avvike fra normen i det enkelte oppgjør. Resultatet fra NHO/LO i år var at det ikke gis noen sentrale tillegg, og det er anslått at gjennomsnittlig årslønnsvekst etter de lokale oppgjørene i industribedriftene vil ligge på 2,4 %. Dette vil være en lønnsramme som legger føringer på hvilken lønnsvekst man kan forvente å se også i de øvrige tariffområdene.

Virke - apotek

Apotek 1, Boots og en rekke frittstående apotek tilhører tariffområdet Virke. Dette er tariffområdet med flest medlemmer. Forhandlingene gjennomføres i utgangspunktet sentralt, mellom Virke og Farmaceutene. Avtalt forhandlingsstart er torsdag 19. mai.

Virke - HUK

Diakonhjemmet sykehus er organisert i tariffområdet Virke - HUK (Helse, utdanning og kultur). Forhandlingsstart i området er ikke avklart, men de forventes gjennomført medio juni, eller tidlig i september. Farmaceutene samarbeider i dette oppgjøret med en rekke av Akademikernes medlemsorganisasjoner. I utgangspunktet skjer lønnsforhandlingene i området gjennom forhandlinger mot hver enkelt arbeidsgiver.

Spekter

NMD (Vitus), sykehusapotekene og helseforetakene tilhører tariffområdet Spekter. Forhandlingene om den sentrale A-delen av overenskomsten ble gjennomført onsdag 6. april. Overenskomstens del B (tekst og økonomi) forhandles i den enkelte virksomhet.

Område 9 (NMD/Vitus) har frist for å sluttføre de lokale forhandlingene tirsdag 3. mai kl 15. Behov for bistand må meldes de sentrale parter (Spekter og NFF) innen tirsdag 26. april kl 15.

Område 10 (Helseforetak) har frist for å sluttføre de lokale forhandlingene torsdag 26. mai kl 15. Behovr for bistand må meldes de sentrale parter (Spekter og NFF) innen fredag 13. mai kl 15.

Resultater/protokoller

Protokollen fra forhandlingene om A-delen ligger på www.san.no, der ligger også de øvrige sentrale avtalene for Spekter-området. 

Stat

I statens tariffområdet startet forhandlingene tirsdag 12. april. Farmaceutene forhandler gjennom Akademikerne stat. Forhandlingsfristen er 30. april. Lokale forhandlinger i staten vil trolig finne sted til høsten, vi oppdaterer artikkelen med fristene når disse er fastsatt.

Resultat

Farmaceutene og Akademikerne signerte ny hovedtariffavtale for staten 30. april kl 21:30. Avtalen innebærer et gjennombrudd for en moderne lønnspolitikk i staten. For 2016 innebærer dette en rekordstor lokal pott, fra 2017 innebærer avtalen at all lønn skal fordeles lokalt i virksomhetene. Dette er endring Farmaceutene og Akademikerne har arbeidet for i en årrekke, og vil bety at arbeidsgiverne i staten nå får et viktig verktøy for å rekruttere og beholde kompetansen i verdens beste offentlige sektor.

Les mer...

KS

I tariffområdet KS (kommune og fylkeskommuner) statet de sentrale forhandlingene tirsdag 12. april. Farmaceutene forhandler gjennom Akademikerne kommune. Forhandlingsfristen for de sentrale forhandlingene er 30. april. I KS fordeler Farmaceutene seg på to ulike forhandlingsordninger. Farmaceuter som er ansatt i skoleverket er plassert i HTA kapittel 4, der det i utgangspunktet er sentral lønnsdannelse, mens øvrige farmaceuter er plassert i kapittel 5, der lønnsdannelsen kun finner sted lokalt i kommunen.

Resultat

Farmaceutene og Akademikerne kom til enighet med KS om ny hovedtariffavtale natt til 30. april, endringene fremgår av protokollen. Avtalen sikrer fortsatt lokale lønnsforhandlinger for medlemmer av Farmaceutene og Akademikerne som er ansatt i norske kommuner og fylkeskommuner, med unntak av de som arbeider i utdanningssektoren. Dersom stillingskoden på lønnsslippen din starter på tallet "7" tilhører du utdanningssektoren, og er omfattet av den sentrale lønnsreguleringen der. Oppgjøret innebærer at lektorer og farmaceuter ansatt som lektorer får omlag 14.000,- i 2016, og omlag 12.000,- i 2017. Mer informasjon finnes på Akademikernes nettsider.

Kurs i lokale forhandlinger i KS

Dersom stillingskoden på lønnsslippen din starter på tallet "8" tilhører du kapittel 5, og all lønnsdannelse skjer i forhandlinger mellom din tillitsvalgt og kommunen/fylkeskommunen. Hvis du er usikker på hvem som er din tillitsvalgt, ta kontakt på medlemsregister@farmaceutene.no

Tillitsvalgte i kommunene kan allerede nå melde seg på årets kurs i lokale forhandlinger - påmelding skjer direkte til Akademikerne. Oversikt over kurssteder og lenke til påmelding ligger på Akademikernes nettsider.

Frittstående apotek

Medlemmer som er ansatt i apotek som ikke er medlem av Virke eller Spekter, er ikke omfattet av tariffavtaler. Disse medlemmene kan ta kontakt med sekretariatet, dersom de ønsker informasjon om hvordan man kan gå frem for å kreve tariffavtale med arbeidsgiver. Når apoteket ikke har tariffavtale, må medlemmene selv be arbeidsgiver om lønnsoppgjør.

Industrien m.v.

Medlemmer som er ansatt i industrien m.v., der virksomheten ikke er medlem av Virke eller Spekter, er ikke omfattet av tariffavtaler. Disse medlemmene kan ta kontakt med sekretariatet, dersom de ønsker informasjon om hvordan man kan gå frem for å kreve tariffavtale med arbeidsgiver. Når virksomheten ikke har tariffavtalt, må medlemmene selv be arbeidsgiver om lønnsoppgjør.