Lønnsoppgjøret 2013 i apotekene avsluttet

Lønnsoppgjøret 2013 i apotekene avsluttet

I de sentrale forhandlingene med Virke ble det avtalt et tillegg på 0,75 kr per time fra 1.4. De lokale forhandlingene i Apotek 1 og Boots ble avholdt 12. og 13. juni. Forhandlingene i Spekterområdet og de lokale forhandlingene for sykehusapotekene og Vitusapotek er også ferdig.

De lokale forhandlingene i Virkeområdet har gitt følgende resultat:

I Apotek 1 er det avtalt et lokalt tillegg på 2,62 % i tillegg til det sentrale tillegget på 0,75 kr per time. Tilleggene gis fra 1.4.

I Boots ble partene enig om et lokalt tillegg på 2,645 %. Sett i sammenhengen med det sentrale tillegget på 0,75 kr per time, som tilsvarer 0,32 % beregnet av gjennomsnittslønn for farmasøyter, gir det et samlet tillegg på 2,965 % fra 1.4.

I begge virksomhetene tas det sikte på at lønnsøkningen utbetales senest på augustlønnen.

Lokale forhandlinger i frittstående apotek gjennomføres med arbeidsgiver der. Det vil bli sendt ut særskilt brev til medlemmer i frittstående apotek i starten av neste uke.

Når tilleggene gis i prosent vil det gi forskjellige utslag i hvor mange kroner lønnen øker med.

Ifølge NFFs lønnsstatistikk for NFF-A er gjennomsnittlig månedslønn for reseptarfarmasøyter ca 37.500, og tilleggene vil gi en økning i timelønnen på omtrent 6,75 kr per time. Gjennomsnittlig månedslønn for provisorfarmasøyter (uten lederansvar) ligger på litt under 42.000, noe som gir en økning i timelønnen på omtrent 7,50 kr per time.

Med dette resultatet ligger lønnsoppgjøret for farmasøytene i apotek på linje med den økonomiske rammen i frontfaget på 3,4 % (årsvirkning inkludert overheng og glidning) og tilsvarer også oppgjøret for Farmasiforbundet i Virke, men kronebeløpet blir høyere for de fleste.

Oppgjørene i Vitusapotek og sykehusapotekene er også avsluttet.

Forhandlingene for farmasøyter i Vitusapotek endte med at det gis 1,5 % i generelt tillegg fra 1.4 og at det settes av en pott på 1,51 % fra 1.4 til individuell fordeling. Den individuelle fordelingen gjøres på hvert enkelt apotek. Lønnsoppgjøret i Vitusapotek gir en økonomisk ramme på 3,46 %.

Lønnsoppgjørene i sykehusapotekene og de andre helseforetakene gjennomføres som lokale forhandlinger mellom de lokale forhandlingsutvalgene for Farmaceutene og arbeidsgivers representanter. Alle våre oppgjør ligger på en økonomisk ramme på rett under 3,5 %. Mange steder gis tilleggene med virkning fra 1.1. De konkrete resultatene er offentliggjort i den enkelte virksomhet.

Forhandlingene for stat og kommune ble avsluttet 30. april og oppgjøret oppgis å ha en ramme på 3,5 %, inkludert overheng og glidning.

Det føres lokale forhandlinger i kommunene.