Lønnsoppgjør

20 apr

Bistandsforhandlinger hos NMD (Vitusapotek)

Hovedtillitsvalgtsgruppen i NMD/Vitusapotek møtte NMD til lokale forhandlinger 18. og 19. april. Partene kom ikke til enighet, og det blir derfor en ny forhandlingsrunde med bistand fra sentrale parter.

11 apr

Lønnsoppgjøret Oslo kommune 2018

-  Byrådet i Oslo har en ambisjon om å bli verdens «smarteste» by. Dette målet vil de aldri nå så lenge de beholder Norges mest gammeldagse lønnssystem, sier forhandlingsleder Erik Graff (Akademikerne kommune).

11 apr

KS-oppgjøret 2018 i gang

Lønnsoppgjøret 2018 for KS (landets kommuner) er i gang. Farmaceutene ivaretas av Akademikerne kommune i dette oppgjøret.

11 apr

Spekter 2018 - innledende forhandlinger avsluttet

Spekter og Farmaceutene gjennom SAN er enige i de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon, det vil si A-delen og protokollen til denne. Dermed er også fristene for de lokale forhandlingene om B-deler og økonomi fastsatt.

06 apr

Konfliktberedskapssamling for hovedtillitsvalgte i Vitusapotek

Det å planlegge for en eventuell streik er en naturlig del av forberedelsen til et hvert lønnsoppgjør. Dette var bakgrunnen for at leder Rønnaug Larsen og HTV-gruppen vår i Norsk Medisinaldepot (Vitusapotek) deltok på SANs konfliktberedskapssamling 6. april.

05 apr

Krever forenkling av lønnssystemet i staten

Som del av Akademikerne stat går Farmaceutene inn i årets oppgjør med krav om en solid reallønnsvekst, at lønnsgapet mellom akademikere i privat sektor og staten blir mindre og at forenklingen av lønnssystemet blir ferdigstilt.