Lønnsoppgjør

25 mai

Unngikk streik - enighet i statsmeklingen 2018

Drøyt 16 timer etter meklingsfristens utløp ble det oppnådd enighet i Akademikernes lønnsoppgjør i staten for 2018. Resultatet innebærer en øknomisk ramme på 2,8 % av egen lønnsmasse, all økonomi lagt ut til lokale forhandlinger, og en betydelig forenkling ved at stillinger som tidligere lå i en rekke ulike lønnsrammer blir plassert i én lønnsstige.

25 mai

Enighet i mekling i Oslo kommune 2018

Det ble brudd i forhandlingene mellom Oslo kommune og Akademikeren i Oslo (inkludert Farmaceutene) natt til 1. mai. I meklingen kom partene til enighet, en time på overtid natt til 24. mai.

01 mai

Enighet i KS-oppgjøret 2018

Partene i KS-oppgjøret kom til enighet kl 23:50, 10 minutter før forhandlingsfristen utløp natt til 1. mai 2018.