Lønnsoppgjør

11 apr

KS-oppgjøret 2018 i gang

Lønnsoppgjøret 2018 for KS (landets kommuner) er i gang. Farmaceutene ivaretas av Akademikerne kommune i dette oppgjøret.

11 apr

Spekter 2018 - innledende forhandlinger avsluttet

Spekter og Farmaceutene gjennom SAN er enige i de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon, det vil si A-delen og protokollen til denne. Dermed er også fristene for de lokale forhandlingene om B-deler og økonomi fastsatt.

06 apr

Konfliktberedskapssamling for hovedtillitsvalgte i Vitusapotek

Det å planlegge for en eventuell streik er en naturlig del av forberedelsen til et hvert lønnsoppgjør. Dette var bakgrunnen for at leder Rønnaug Larsen og HTV-gruppen vår i Norsk Medisinaldepot (Vitusapotek) deltok på SANs konfliktberedskapssamling 6. april.

05 apr

Krever forenkling av lønnssystemet i staten

Som del av Akademikerne stat går Farmaceutene inn i årets oppgjør med krav om en solid reallønnsvekst, at lønnsgapet mellom akademikere i privat sektor og staten blir mindre og at forenklingen av lønnssystemet blir ferdigstilt.

29 mai

Spekter - område 9 avsluttet med enighet

Lønnsoppgjøret i Spekter område 9 er nå avsluttet med enighet. For Farmaceutene gjelder dette våre medlemmer i NMD/Vitus. Informasjon om reslutatet blir gitt fra arbeidsgiver, og spørsmål kan også rettes dit.

23 mai

Enighet i mekling av mellomoppgjøret i Oslo kommune 2017

Akademikerne har et klart mål om at lønnsforhandlingene skal skje lokalt på den enkelte arbeidsplass. Oslo har offentlig sektors mest utdaterte lønnssystem, sier Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune. 

05 mai

Ny løypemelding Spekteroppgjøret

Lønnsoppgjøret i Spekter område 9 (bl.a. NMD) og område 10 (helseforetak) forhandles lokalt. Selv om partene lokalt kommer til enighet, sluttføres oppgjøret formelt sett sentralt, og det er sperrefrist på resultatene til oppgjøret er "lukket".

03 mai

Lønnsoppgjøret i Virke HUK

Forhandlingene sentralt i Virke Huk-området er berammet til den 13.juni. Lønnsforhandlingene for våre medlemmer i området ligger lokalt og frister for dette vil settes i forhandlingene den 13.juni. Per i dag er det liten grunn til å tro at fristene vil avike fra tidligere år.