Lønnsoppgjør

03 sep

Akademikerne: - Oslo kommune er blitt en sinke

- Vi har liten forståelse for Oslos manglende evne til å fornye seg i lønnspolitikken. Dette går utover både de ansatte og tjenestene til innbyggerne, sier Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune.

01 sep

Statsoppgjøret 2020 - Må verdsette kompetanse

- Staten er avhengig av at de ansatte har høy kompetanse for å tilby gode tjenester. Med koronapandemien som bakteppe er vårt mål et godt og ansvarlig oppgjør for våre medlemmer, sier leder for Akademikerne stat Anders Kvam.

14 mar

Lønnsoppgjøret 2020 utsettes

Oppgjøret i privat sektor ble fredag 13. mars utsatt på grunn av koronakrisen. Det betyr at også oppgjørene i offentlig sektor, Spekter og Virke utsettes.

17 sep

Streik avverget i Vitusapotek

Det ble tirsdag 17. september klokken 0100 oppnåd enighet mellom SAN/Farmaceutene og Spekter/NMD (Vitus) om mellomoppgjøret 2019.

 

26 jun

Etabler bedriftsgruppe og kanskje kreve tariffavtale?

Trodde du at alle har 37,5 timers arbeidsuke, og fem uker ferie, i så fall tar du feil. Det er gjennom forhandlinger vi har oppnådd reduksjon fra 40 t/u og økning fra fire uker ferie. Et verktøy for å få til dette er å etablere bedriftsgrupper der det jobber farmasøyter.