Lønnsoppgjør

16 sep

Brudd i KS-forhandlingene 2020

- KS viste liten vilje til å møte våre krav. Med dette oppgjøret utvikler KS kommunene i feil retning, sier Jan Olav Birkenhagen, leder for Akademikerne kommune.

16 sep

Brudd i Oslo kommune

- Vi strakk oss langt for å finne en løsning – uten å lykkes, sier forhandlingsleder Erik Graff.

14 sep

Behov for bistand i NMD

Farmaceutenes HTV-gruppe i NMD/Vitusapotek møtte ledelsen til forhandlinger 8. og 9. september. Det er nå pause i forhandlingene, i påvente av forhandlingsbistand fra Spekter og SAN.

14 sep

Brudd i staten: - Skuffet over liten forhandlingsvilje

Det er brudd i hovedtariff-forhandlingene mellom Akademikerne og staten. – Staten har lukket døra for forhandlinger både om økonomi og forbedring av tariffavtalen. Derfor ber vi nå om bistand fra Riksmekleren for å komme til enighet, sier forhandlingsleder Anders Kvam i Akademikerne stat.

03 sep

Vil løfte lektorene med nytt lønnssystem

Over 20 prosent av lærerne i videregående skole har ikke godkjent lærerutdanning. For å løse rekrutteringsutfordringene i skolen må vi tenke nytt om lønnssystemet, krever Akademikerne i kommuneoppgjøret.

03 sep

Akademikerne: - Oslo kommune er blitt en sinke

- Vi har liten forståelse for Oslos manglende evne til å fornye seg i lønnspolitikken. Dette går utover både de ansatte og tjenestene til innbyggerne, sier Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune.

01 sep

Statsoppgjøret 2020 - Må verdsette kompetanse

- Staten er avhengig av at de ansatte har høy kompetanse for å tilby gode tjenester. Med koronapandemien som bakteppe er vårt mål et godt og ansvarlig oppgjør for våre medlemmer, sier leder for Akademikerne stat Anders Kvam.