Lønnsoppgjør

12 apr

Ambisjoner på vegne av medlemmene

Det ble ikke streik, og resultatet fra LO-NHO-oppgjøret er anslått til 2,7 prosent lønnsvekst for frontfaget. – Dette er ikke en fasit for våre oppgjør. Våre tillitsvalgte skal ha ambisjoner om reallønnsvekst for medlemmene i år, sier Urd Andestad, leder av Farmaceutene.

06 mar

Arbeidsavtale og lønn

Foreningen får inn mange spørsmål om arbeidsavtaler og lønn. Under har vi samlet noen generelle råd som vi anbefaler alle som skal inngå arbeidskontrakt å lese.

24 nov

Lønnsoppgjøret for Vitusapotek 2020 i havn

Norsk medisinaldepot og Farmaceutene kom natt til 24. november til enighet i lønnsoppgjøret 2020, med en årsramme på 2 %. Det ble også oppnådd enighet om en midlertidig løsning for å ivareta medbestemmelse ved Servicekontoret, samt visse justeringer i teksten i B-delen.

15 okt

Enighet med staten i meklingen 2020

- Med høy arbeidsledighet og stor usikkerhet om den økonomiske utviklingen har vi kommet til enighet om en økonomisk ramme på linje med frontfaget, sier Anders Kvam, leder i Akademikerne stat.

16 sep

Brudd i KS-forhandlingene 2020

- KS viste liten vilje til å møte våre krav. Med dette oppgjøret utvikler KS kommunene i feil retning, sier Jan Olav Birkenhagen, leder for Akademikerne kommune.

16 sep

Brudd i Oslo kommune

- Vi strakk oss langt for å finne en løsning – uten å lykkes, sier forhandlingsleder Erik Graff.

14 sep

Behov for bistand i NMD

Farmaceutenes HTV-gruppe i NMD/Vitusapotek møtte ledelsen til forhandlinger 8. og 9. september. Det er nå pause i forhandlingene, i påvente av forhandlingsbistand fra Spekter og SAN.

14 sep

Brudd i staten: - Skuffet over liten forhandlingsvilje

Det er brudd i hovedtariff-forhandlingene mellom Akademikerne og staten. – Staten har lukket døra for forhandlinger både om økonomi og forbedring av tariffavtalen. Derfor ber vi nå om bistand fra Riksmekleren for å komme til enighet, sier forhandlingsleder Anders Kvam i Akademikerne stat.

03 sep

Vil løfte lektorene med nytt lønnssystem

Over 20 prosent av lærerne i videregående skole har ikke godkjent lærerutdanning. For å løse rekrutteringsutfordringene i skolen må vi tenke nytt om lønnssystemet, krever Akademikerne i kommuneoppgjøret.