Lønnsoppgjør

30 apr

Akademikerne bryter forhandlingene i staten

Akademikerne har brutt lønnsforhandlingene i staten. – Statens tilbud vil i realiteten gi våre medlemmer reallønnsnedgang.  Derfor ber vi nå om bistand fra Riksmekleren, sier forhandlingsleder Kari Tønnessen Nordli i Akademikerne stat.

28 apr

Lønnsoppgjør i apotek uten avtale

I apotek uten tariffavtale er det ingen automatikk i at det blir et lønnsoppgjør. Er du ansatt i et apotek uten avtale er det derfor viktig at du er pro-aktiv.

26 apr

Akademikerne krever reallønnsvekst i staten

- Pandemien har vist hvor viktig det er at staten har omstillingsevne og leverer gode, effektive tjenester. Det kan vi ikke ta for gitt. Vi må sørge for at lønnsgapet mellom privat og offentlig sektor ikke blir for stort, sier leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli.

22 apr

Forventer reallønnsvekst for kommuneansatte i 2021

KS-oppgjøret er startet. Farmaceutene forhandler som del av Akademikerne kommune. - De siste årene har vi opplevd frontfaget som en tvangstrøye i oppgjørene. Lønnsforhandlingene må sørge for at ikke høyt utdannede går til privat sektor, sier leder i Akademikerne kommune, Tonje Leborg.

19 apr

Revidert overenskomst farmasøyter utenfor apotek

Farmaceutene og Virke kom fredag 16. april 2021 til enighet i forhandlinger om Overenskomst for farmasøyter utenfor apotek. Overenskomsten dekker bl.a. servicekontoret i Apotek 1, kjedekontoret i Boots og Alliance Healthcare.

14 apr

Lønnsoppgjøret 2021 i Spekter - frister

SAN og Spekter har i dag, 14. april gjennomført A-dels forhandlingene i mellomoppgjøret 2021. Forhandlingene ble gjennomført digitalt, pga koronasituasjonen.