Lønnsoppgjør

26 apr

Akademikerne krever reallønnsvekst i staten

- Pandemien har vist hvor viktig det er at staten har omstillingsevne og leverer gode, effektive tjenester. Det kan vi ikke ta for gitt. Vi må sørge for at lønnsgapet mellom privat og offentlig sektor ikke blir for stort, sier leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli.

22 apr

Forventer reallønnsvekst for kommuneansatte i 2021

KS-oppgjøret er startet. Farmaceutene forhandler som del av Akademikerne kommune. - De siste årene har vi opplevd frontfaget som en tvangstrøye i oppgjørene. Lønnsforhandlingene må sørge for at ikke høyt utdannede går til privat sektor, sier leder i Akademikerne kommune, Tonje Leborg.

19 apr

Revidert overenskomst farmasøyter utenfor apotek

Farmaceutene og Virke kom fredag 16. april 2021 til enighet i forhandlinger om Overenskomst for farmasøyter utenfor apotek. Overenskomsten dekker bl.a. servicekontoret i Apotek 1, kjedekontoret i Boots og Alliance Healthcare.

14 apr

Lønnsoppgjøret 2021 i Spekter - frister

SAN og Spekter har i dag, 14. april gjennomført A-dels forhandlingene i mellomoppgjøret 2021. Forhandlingene ble gjennomført digitalt, pga koronasituasjonen.

12 apr

Ambisjoner på vegne av medlemmene

Det ble ikke streik, og resultatet fra LO-NHO-oppgjøret er anslått til 2,7 prosent lønnsvekst for frontfaget. – Dette er ikke en fasit for våre oppgjør. Våre tillitsvalgte skal ha ambisjoner om reallønnsvekst for medlemmene i år, sier Urd Andestad, leder av Farmaceutene.

06 mar

Arbeidsavtale og lønn

Foreningen får inn mange spørsmål om arbeidsavtaler og lønn. Under har vi samlet noen generelle råd som vi anbefaler alle som skal inngå arbeidskontrakt å lese.

24 nov

Lønnsoppgjøret for Vitusapotek 2020 i havn

Norsk medisinaldepot og Farmaceutene kom natt til 24. november til enighet i lønnsoppgjøret 2020, med en årsramme på 2 %. Det ble også oppnådd enighet om en midlertidig løsning for å ivareta medbestemmelse ved Servicekontoret, samt visse justeringer i teksten i B-delen.

15 okt

Enighet med staten i meklingen 2020

- Med høy arbeidsledighet og stor usikkerhet om den økonomiske utviklingen har vi kommet til enighet om en økonomisk ramme på linje med frontfaget, sier Anders Kvam, leder i Akademikerne stat.