Lønnsoppgjør

05 mai

Brudd i lokale forhandlinger Sykehusapotekene HF - 2021

- Vi skulle ønske foretaket hadde evnet å sette pris på høykompetent, spesialisert, farmasøytisk kompetanse, og bedret lønnsbetingelser for denne gruppen, som vi nå ser går til det private næringsliv, sier FTV Irvin Cehajik. Forhandlingene fortsetter nå som "Fase 3-forhandlinger" mellom SAN og Spekter.

04 mai

Mekling i Helseplattformen AS

Farmaceutene er del av SAN-gruppen som har forhandlet om opprettelse av overenskomst i Helseplattformen AS.

03 mai

Brudd og mekling i KS-sektoren 2021

Akademikerne brøt tarifforhandlingene i KS-sektoren 30. april. Oppgjøret går til mekling for å forsøke å oppnå enighet og unngå streik.

02 mai

Lønnsoppgjør for apotekere

Også superfarmasøyter (les: apoteker) skal ha et lønnsoppgjør. En lønnssamtale kan legge grunnlaget, og også være en anledning til å snakke om totalpakken lønn/arbeidstid/ansvar.

30 apr

Akademikerne bryter lønnsforhandlingene i Oslo

- En god lønnsvekst er avgjørende for at Oslo kommune ikke skal tape i konkurransen med privat sektor. Det er synd at kommunen ikke innser det, sier Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne.

30 apr

Akademikerne bryter i kommunesektoren

- Våre lektormedlemmer har forventninger om et godt oppgjør – og det fortjener de. Det handler om mye mer enn den eksepsjonelle innsatsen de har lagt ned det siste året, sier Tonje Leborg, leder i Akademikerne kommune.