Lønnsoppgjør

31 mar

Forventer at staten følger opp forpliktelser

- Moderniseringen av tariffavtalen må fullføres i år. Det er viktig for at staten skal fortsette å være en attraktiv arbeidsplass, sier Anders Kvam, leder i Akademikerne stat, som forhandler på vegne av Farmaceutenes medlemmer i staten.

27 mar

Bakgrunn for lønnsoppgjøret 2017

Lønnsoppgjøret 2016 var det første oppgjøret på svært mange år da Norge hadde en reallønnsnedgang. Dette skyldtes oljekrisen, et ansvarlig lønnsoppgjør i frontfaget, lojalitet til frontfaget i øvrige tariffområder, og en prisvekst som var høyere enn lønnsveksten. Tallet på alles lepper i 2016 var 2,4 % årslønnsvekst.

02 mar

Hovedavtale for NHO på plass

Farmaceutenes hovedavtale med NHO/Norsk industri er på plass. Nå må medlemmene etablere bedriftsgrupper, velge tillitsvalgte, og melde fra til Farmaceutene at de ønsker avtaleopprettelse for bedriften.

11 feb

Arbeid med nytt lønnssystem i staten

I hovedtariffoppgjøret 2016 i staten ble Farmaceutene og resten av Akademikerne stat enige med staten om et partssammensatt arbeid i perioden.

22 nov

Enighet i meklingen i Virke HUK

Farmaceutene og de andre samarbeideneforeningene fra Akademikerne og UNIO ble natt til 19. november enige i meklingen med Virke. Det blir dermed ingen streik. 

29 aug

Pause i forhandlingene med Virke om landsoverenskomstene

Den 23. august kl 10 var det oppstart for forhandlingene av landsoverenskomstene mellom Virke og blant annet Akademiker-foreningene (som Farmaceutene er en del av). Landsoverenskomstene gjelder organisasjoner innen Helse, Utdanning og Kultur (HUK).

06 jul

Meklingsdato Spekter område 9

SAN og medlemsforeningene har kommet i mål i nesten alle virksomheter i Spekter område 9 i årets lønnsforhandlinger og forhandlinger om tekst i de lokale avtalene. Unntakene er Relacom, Siva og Sporveien der forhandlingene endte med brudd. Uenigheten gjelder blant annet betaling for overtid- og reisetid, endring av pensjonsordninger og mangel på reelle forhandlinger.

 

24 jun

Oppsummering av lønnsoppgjøret 2016

Årets lønnsoppgjør har vært sterkt preget av presset mot norsk økonomi, og et frontfag som endte med en offisielle ramme for årslønnsveksten på 2,4 %. Med en prisvekst i størrelsesorden 2,5 – 2,6 % betyr det at gjennomsnittsnordmannen har hatt en reallønnsnedgang. Økonomien i de oppgjørene Farmaceutene har vært involvert i, har stort sett endt rett rundt frontfagets ramme.

23 jun

Enighet i Spekter 10 - helseforetak

SAN-Helse og Spekter kom torsdag 23. juni kl 20:30 til enighet i fase 3 av årets lønnsforhandlinger. Farmaceutene er medlem av SAN, og det er gjennom SAN-Helse vi er representert sentralt overfor Spekter.

16 jun

Enighet i Boots

Farmaceutene og Boots gjennomførte lokale forhandlinger torsdag 16. juni 2016. Partene kom til enighet. Nærmere informasjon om oppgjøret blir informert om innen kort tid.

30 mai

Hjelp og råd til lokale forhandlinger

Årets lønnsoppgjør for apotek forhandles av hovedtillitsvalgte i Apotek 1 og Boots, mens det er lokale tillitsvalgte som forhandler i de frittstående apotekene. Frittstående apotek er både apotek som er medlem av Virke, og apotek uten tilknytning til en arbeidsgiverorganisasjon. For å veilede tillitsvalgte, har Farmaceutene utarbeidet råd til lokale forhandlinger.