Lønnsoppgjør

05 mai

Ny løypemelding Spekteroppgjøret

Lønnsoppgjøret i Spekter område 9 (bl.a. NMD) og område 10 (helseforetak) forhandles lokalt. Selv om partene lokalt kommer til enighet, sluttføres oppgjøret formelt sett sentralt, og det er sperrefrist på resultatene til oppgjøret er "lukket".

03 mai

Lønnsoppgjøret i Virke HUK

Forhandlingene sentralt i Virke Huk-området er berammet til den 13.juni. Lønnsforhandlingene for våre medlemmer i området ligger lokalt og frister for dette vil settes i forhandlingene den 13.juni. Per i dag er det liten grunn til å tro at fristene vil avike fra tidligere år.

30 apr

Mellomoppgjøret 2017 i staten

- Vi er veldig fornøyd med at all lønn skal fordeles lokalt i den enkelte virksomhet, og at den utdaterte lønnstabellen nå fjernes, sier Anders Kvam, leder i Akademikerne stat.

28 apr

Brudd i forhandlingene med Oslo kommune

- Byrådet ønsker å gjøre Oslo til en «smart og innovativ» by. Dette målet vil de aldri nå dersom de holder fast ved landets mest utdaterte lønnspolitikk, sier Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune. 

 

27 apr

Løypemelding i Spekter-oppgjøret

Lønnsoppgjøret i Spekter område 9 (bl.a. NMD) og område 10 (helseforetak) forhandles lokalt. Selv om partene lokalt kommer til enighet, sluttføres oppgjøret formelt sett sentralt, og det er sperrefrist på resultatene til oppgjøret er "lukket".

27 apr

Enighet i oppgjøret for skolesektoren

Farmasøyter ansatt i videregående skole får en samlet lønnsvekst på 2,4 prosent i årets oppgjør. Store deler av midlene vil fordeles lokalt ute i fylkeskommunene.

04 apr

Frister for mellomoppgjøret i Spekter 2017

Lønnsoppgjøret 2017 for Spekter ble innledet 4. april 2017, og de sentrale partene ble enige om fristene for gjennomføringen av de lokale forhandlingene. Årets oppgjør er et mellomoppgjør, det betyr at det kun forhandles om økonomi, ikke om tekst.

31 mar

Forventer at staten følger opp forpliktelser

- Moderniseringen av tariffavtalen må fullføres i år. Det er viktig for at staten skal fortsette å være en attraktiv arbeidsplass, sier Anders Kvam, leder i Akademikerne stat, som forhandler på vegne av Farmaceutenes medlemmer i staten.

27 mar

Bakgrunn for lønnsoppgjøret 2017

Lønnsoppgjøret 2016 var det første oppgjøret på svært mange år da Norge hadde en reallønnsnedgang. Dette skyldtes oljekrisen, et ansvarlig lønnsoppgjør i frontfaget, lojalitet til frontfaget i øvrige tariffområder, og en prisvekst som var høyere enn lønnsveksten. Tallet på alles lepper i 2016 var 2,4 % årslønnsvekst.

02 mar

Hovedavtale for NHO på plass

Farmaceutenes hovedavtale med NHO/Norsk industri er på plass. Nå må medlemmene etablere bedriftsgrupper, velge tillitsvalgte, og melde fra til Farmaceutene at de ønsker avtaleopprettelse for bedriften.

11 feb

Arbeid med nytt lønnssystem i staten

I hovedtariffoppgjøret 2016 i staten ble Farmaceutene og resten av Akademikerne stat enige med staten om et partssammensatt arbeid i perioden.