Lønnsoppgjør

29 aug

Pause i forhandlingene med Virke om landsoverenskomstene

Den 23. august kl 10 var det oppstart for forhandlingene av landsoverenskomstene mellom Virke og blant annet Akademiker-foreningene (som Farmaceutene er en del av). Landsoverenskomstene gjelder organisasjoner innen Helse, Utdanning og Kultur (HUK).

06 jul

Meklingsdato Spekter område 9

SAN og medlemsforeningene har kommet i mål i nesten alle virksomheter i Spekter område 9 i årets lønnsforhandlinger og forhandlinger om tekst i de lokale avtalene. Unntakene er Relacom, Siva og Sporveien der forhandlingene endte med brudd. Uenigheten gjelder blant annet betaling for overtid- og reisetid, endring av pensjonsordninger og mangel på reelle forhandlinger.

 

24 jun

Oppsummering av lønnsoppgjøret 2016

Årets lønnsoppgjør har vært sterkt preget av presset mot norsk økonomi, og et frontfag som endte med en offisielle ramme for årslønnsveksten på 2,4 %. Med en prisvekst i størrelsesorden 2,5 – 2,6 % betyr det at gjennomsnittsnordmannen har hatt en reallønnsnedgang. Økonomien i de oppgjørene Farmaceutene har vært involvert i, har stort sett endt rett rundt frontfagets ramme.

23 jun

Enighet i Spekter 10 - helseforetak

SAN-Helse og Spekter kom torsdag 23. juni kl 20:30 til enighet i fase 3 av årets lønnsforhandlinger. Farmaceutene er medlem av SAN, og det er gjennom SAN-Helse vi er representert sentralt overfor Spekter.

16 jun

Enighet i Boots

Farmaceutene og Boots gjennomførte lokale forhandlinger torsdag 16. juni 2016. Partene kom til enighet. Nærmere informasjon om oppgjøret blir informert om innen kort tid.

30 mai

Hjelp og råd til lokale forhandlinger

Årets lønnsoppgjør for apotek forhandles av hovedtillitsvalgte i Apotek 1 og Boots, mens det er lokale tillitsvalgte som forhandler i de frittstående apotekene. Frittstående apotek er både apotek som er medlem av Virke, og apotek uten tilknytning til en arbeidsgiverorganisasjon. For å veilede tillitsvalgte, har Farmaceutene utarbeidet råd til lokale forhandlinger.

20 mai

Enighet i apotekforhandlingene i Virke

- Vi måtte gjøre tøffe valg, men vi har oppnådd en start på en modernisering av overenskomsten for å sikre farmasøytenes vilkår i fremtidens apotek, sier leder i Norges Farmaceutiske Forening, Tove Ytterbø.

Avtalen innebærer tekstlige endringer, og en enighet om at årets forhandling om økonomi og lønn i sin helhet skal skje lokalt i kjedene og de frittstående apotekene. 

13 mai

Enighet med KS

Farmaceutene og Akademikerne kom til enighet med KS om ny hovedtariffavtale natt til 30. april, endringene fremgår av protokollen.

11 mai

Enighet i staten

Farmaceutene og Akademikerne signerte ny hovedtariffavtale for staten 30. april kl 21:30. Avtalen innebærer et gjennombrudd for en moderne lønnspolitikk i staten. For 2016 innebærer dette en rekordstor lokal pott, fra 2017 innebærer avtalen at all lønn skal fordeles lokalt i virksomhetene.