Lønnsoppgjør

28 mai

Akademikerne aksepterer meklingsresultat i staten

Vi har fått til noe bevegelse i meklingen. Vi står fremdeles i en krevende pandemi, og dette var så langt vi kom i årets oppgjør, sier Kari Tønnessen Nordli, leder i Akademikerne stat.

27 mai

Akademikerne til enighet med KS i meklingen

- Vi har sikret reallønnsvekst for våre medlemmer. Men lektorene er nødt til å løftes ytterligere i årene som kommer, sier Tonje Leborg, leder for Akademikerne kommune.

07 mai

Utsatt forhandlinger i sykehus (Spekter 10)

Sykepleierforbundet og Spekter brøt 6. mai sine sentrale lønnsforhandlinger for sykehusene. Basert på dette har SAN landet på å utsette å avtale forhandlingsfrister for område 10 med Spekter.

07 mai

Enighet i lokale forhandlinger Sykehusapotek Nord HF 2021

Etter to forhandlingsdager kom de lokale parter til enighet i lønnsoppgjøret 2021. Grunnet Spekters forhandlingssystem er resultatet ikke offentlig før alle virksomheter i forhandlingsområdet er kommet til enighet, og området er "lukket".

06 mai

Farmasøyter utenfor apotek og lønnsoppgjør

I virksomhter som er medlem av Virke, og som er bundet av Virke og Farmaceutenes overenskomst for farmasøyter utenfor apotek er det regler for hvordan lønnsoppgjøret skal gjennomføres. Første punkt; du som ansatt må be om en lønnssamtale.

06 mai

Lønnsoppgjør i NHO-bedrifter

I bedrifter som er bundet av tariffavtalen mellom NHO og Farmaceutene, er det regler for hvordan lønnsoppgjøret skal gjennomføres. Første punkt; du som ansatt må be om en lønnssamtale.