Lønnsoppgjør og legemiddelmangel – ikke to sider av samme sak

Lønnsoppgjør og legemiddelmangel – ikke to sider av samme sak

Leder NFT 4/2019