Lønnsoppgjør i virksomheter uten tariffavtale

stoica-ionela-744461-unsplash.jpg
Unsplash.com (Ionela Stoica)

Lønnsoppgjør i virksomheter uten tariffavtale

I virksomheter uten tariffavtale er det ingen automatikk i at det blir et lønnsoppgjør. Er du ansatt i en virksomhet uten avtale er det derfor viktig at du er pro-aktiv.

Som ansatt i en virksomhet uten tariffavtale er det ekstra viktig at du ber om en lønnssamtale.

En lønnssamtale er IKKE en lønnsforhandling. En lønnssamtale er en samtale om lønn, lønnsnivå, lønnsambisjoner, karriereutvikling, dine "leveranser" og arbeidsgivers forventninger til deg; og egentlig alle de andre elementene som du tenker at arbeidsgiver bør ta med seg inn i vurdering av hva din lønn skal være.

En lønnssamtale er et viktig grunnlag for lønnsoppgjøret, fordi arbeidsgivere som har hatt lønnssamtaler med sine medarbeidere, nødvendigvis også har en større bevissthet rundt hvilke behov lønnsoppgjøret må svare ut, og derfor hva arbeidsgiver velger å gi deg som lønnsregulering.

Referatet fra lønnssamtalen er også viktig, både for deg og for arbeidsgiver. 

For deg er referatet viktig, fordi du bør bruke referatene fra i fjor og året før, som en forberedelse i år, og årets referat bruker du som en forberedelse neste år. Når du gjennomfører lønnssamtaler hvert år, vil du også kunne peke på hvilken utvikling du har, og hvordan du over tid leverer den innsats og de resultater som forventes av deg.

For arbeidsgiver er referatet viktig, fordi det kan være del av grunnlaget når nærmeste leder evt. snakker med sin leder, som igjen bringer forventinger/ønsker/behov oppover i lederlinjen - i forkant av at toppledelsen legger planene for lønnsoppgjøret.

Hva skjer andre steder?

Dersom du tenker at det er greit å vite hva kollegaer ellers i bransjen får, før du snakker med arbeidsgiver, kan det være greit å vente til tidlig i juni - da vi på det tidspunktet forhåpentligvis har begynnt å få inn resultater fra de ulike lønnsoppgjørene.