Lønnsoppgjør 2014

overenskomst_og_mynter.jpg

Lønnsoppgjør 2014

Farmaceutene ivaretar medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Foreningen forhandler lønn og overenskomster for farmasøyter innen privatapotek, sykehusapotek, sykehus, staten og KS.

Lønnsforhandlingene for 2014 foregår i perioden april-juni for de fleste av farmasøytene. Hvis det også skal være lokale forhandlinger i virksomhetene gjennomføres det etter at forhandlingene mellom NFF og arbeidsgiverorganisasjonene er gjennomført.

NFF skal i kollektive forhandlinger med:

  • Virke (Apotek 1, Boots og frittstående apotek som er medlem av Virke)
  • Spekter (Vitusapotek, sykehusapotekene og andre helseforetak)
  • Staten (forhandles av Akademikerne)
  • KS (forhandles av Akademikerne)
  • Oslo Kommune (forhandles av Akademikerne)