Lønnsoppgjøret 2020

Informasjon om de ulike oppgjørene finnes på lenkene nedenfor, når oppgjøret er klart.

 • Virke apotekoverenskomsten

 • Spekter

  • Forhandlingsfrister 2020

  • Spekter tradisjonell

   • Spekter område 4

    • Norsk Helsenett SF

  • Spekter område 9

  • Spekter helse

   • Spekter område 10

    • Oslo universitetssykehus HF

    • Helse Bergen HF

    • Helse Stavanger HF

    • St. Olavs hospital HF

    • Universitetssykehuset i Tromsø HF

   • Spekter område 11

    • Sykehusapotekene HF

    • Sjukehusapoteka Vest HF

    • Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

    • Sykehusapotek Nord HF

    • Sykehusinnkjøp HF

   • Spekter ikke områdeplassert

    • Helseplattformen AS

 • Staten

 • KS

 • Oslo kommune

 • NHO

 • Frittstående apotek

 • Studenter

Lønnsoppgjøret 2019