Lønnsoppgjør

28 mai

Akademikerne aksepterer meklingsresultat i staten

Vi har fått til noe bevegelse i meklingen. Vi står fremdeles i en krevende pandemi, og dette var så langt vi kom i årets oppgjør, sier Kari Tønnessen Nordli, leder i Akademikerne stat.

27 mai

Akademikerne til enighet med KS i meklingen

- Vi har sikret reallønnsvekst for våre medlemmer. Men lektorene er nødt til å løftes ytterligere i årene som kommer, sier Tonje Leborg, leder for Akademikerne kommune.

07 mai

Utsatt forhandlinger i sykehus (Spekter 10)

Sykepleierforbundet og Spekter brøt 6. mai sine sentrale lønnsforhandlinger for sykehusene. Basert på dette har SAN landet på å utsette å avtale forhandlingsfrister for område 10 med Spekter.

07 mai

Enighet i lokale forhandlinger Sykehusapotek Nord HF 2021

Etter to forhandlingsdager kom de lokale parter til enighet i lønnsoppgjøret 2021. Grunnet Spekters forhandlingssystem er resultatet ikke offentlig før alle virksomheter i forhandlingsområdet er kommet til enighet, og området er "lukket".

06 mai

Farmasøyter utenfor apotek og lønnsoppgjør

I virksomhter som er medlem av Virke, og som er bundet av Virke og Farmaceutenes overenskomst for farmasøyter utenfor apotek er det regler for hvordan lønnsoppgjøret skal gjennomføres. Første punkt; du som ansatt må be om en lønnssamtale.

06 mai

Lønnsoppgjør i NHO-bedrifter

I bedrifter som er bundet av tariffavtalen mellom NHO og Farmaceutene, er det regler for hvordan lønnsoppgjøret skal gjennomføres. Første punkt; du som ansatt må be om en lønnssamtale.

05 mai

Brudd i lokale forhandlinger Sykehusapotekene HF - 2021

- Vi skulle ønske foretaket hadde evnet å sette pris på høykompetent, spesialisert, farmasøytisk kompetanse, og bedret lønnsbetingelser for denne gruppen, som vi nå ser går til det private næringsliv, sier FTV Irvin Cehajik. Forhandlingene fortsetter nå som "Fase 3-forhandlinger" mellom SAN og Spekter.