Lønnsoppgjør

16 sep

Enighet i Speker 10 (sykehus) 2021

Torsdag 16. september 2021 oppnådde Spekter og SAN-Helse enighet om lønnsoppgjøret 2021 for Farmaceutene ved UNN. Dette var siste lokale oppgjør i Spekter område 10, og området er nå lukket.

15 sep

Brudd på UNN - enighet på øvrige sykehus

Lønnsoppgjøret i Spekter område 10 (helseforetak med pasientbehandling) nærmer seg innspurten. Farmaceutene er kommet til enighet ved Oslo Universitetssykehus HF, Helse Bergen HF og St. Olavs hospital HF. Ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF er det brudd.

10 aug

Lokale forhandlinger i staten 2021

Her kan du finne innformasjon om kurs, opplæringsfilm og nyttige verktøy for lokale forhandlinger i statens tariffområde for 2021.

09 jul

Kontroll på medlemmene - viktig å vaske lister

En kjerneoppgave for våre tillitsvalgte er å "ha kontroll" på medlemmene. Det er i møtet med andre farmasøyter på arbeidsstedet du fronter forenigen, og rekrutterer nye medlemmer. Det er derfor viktig å avklare medlemsstatus for kollegaene - også kjent som "å vaske medlemslister".

25 jun

Enighet i Sykehusinnkjøp HF 2021-oppgjøret

Spekter og SAN kom 24. juni til enighet i lønnsoppgjøret for Sykehusinnkjøp HF. Partene lokalt kom ikke til enighet, og oppgjøret var gått til fase 3 mellom de sentrale parter.

25 jun

Spekter område 11 lukket - SAV og SA utsatt til 16. august 2021

Spekter og SAN ble 24. juni 2021 enige om å lukke område 11, med unntak av Sjukehusapoteka Vest HF og Sykehusapotekene HF, der det er berammet fase 3-forhandlinger 16. august. Lønnsoppgjøret kan derfor utbetales for Sykehusinnkjøp HF, Sykehusapotekene i Midt-Norge HF og Sykehusapotek Nord HF. Helseplattformen AS mekler 28. juni.

24 jun

Klar for lønnsoppgjør i ikke-kjedeeide apotek 2021

Lønnsoppgjørene for de tre store kjedene er i mål. Både Apotek 1, NMD/Vitusapotek og Boots apotek endte over frontfagsrammen. Tillitsvalgte og ansatte i ikke-kjedeeide apotek bør nå diskutere lønnsoppgjøret med sine arbeidsgivere.

23 jun

Forhandlingsfrist Spekter område 10 for 2021

Lønnsoppgjøret for Spekter område 10 (helseforetak med pasientbehandling) har blitt utsatt, bl.a. grunnet sykepleierstreiken. Spekter og SAN har nå avtalt forhandlingsfrist 8. september.