Lønnsforhandlinger

Lønnsforhandlinger

Farmaceutene ivaretar medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Foreningen forhandler lønn og overenskomster for farmasøyter innen privatapotek, sykehus, staten og KS. Forhandlingene foregår i perioden april-juni for de fleste av farmasøytene. Ved noen virksomheter skal det også være lokale forhandlinger. Disse gjennomføres etter at forhandlingene mellom Farmaceutene og arbeidsgiverorganisasjonene er ferdig. 

Vi kan hjelpe deg med å oppnå best mulig lønn. Vi kan også lese gjennom og rådgi om arbeidsavtaler. Medlemmer har tilgang til vår lønnsstatistikk.