Lønnsforhandling lønner seg ved jobbskifte

lonnsforhandling_ja_nei.png
Farmaceutene

Lønnsforhandling lønner seg ved jobbskifte

Det lønner seg å forhandle om lønn ved jobbskifte, viser Farmaceutenes medlemsundersøkelse for apotek. Blant de som skiftet jobb siste tre år og forsøkte å forhandle fikk 7 av 10 forhandlet seg opp fra arbeidsgivers første tilbud. – Farmasøyter er legemiddelekspert, og skal ha ekspertlønn, sier Farmaceutenes leder Rønnaug Larsen.

Forhandlingssjef Jon Ole Bjørklund Whist forteller at sekretariatet de siste årene har jobbet mye med å få medlemmene til å stille krav. – Det er i jobbskiftesituasjonen du har det sterkeste forhandlingskortet, forteller han. – Det er sjelden arbeidsgiver ikke har noe å gå på i en ansettelse, og når du er tilbudt jobben er det deg arbeidsgiver vil ha, legger han til.

Foreningen utarbeider årlig en lønnsstatistikk til hjelp ved jobbskifte, og på nettsidene finner man også en brosjyre med gode råd til hvordan man går frem i en lønnsforhandling.

Farmaceutenes leder Rønnaug Larsen legger til; - Det er viktig at man er ambisiøs, på vegne av seg selv, på vegne av kollegaene, og på vegne av profesjonen. Hvis man aksepterer dårlige lønnsvilkår når man signerer arbeidsavtalen, kan man ikke forvente at kollegaene skal «ofre» deler av sitt lønnsoppgjør, innen trange rammer, for å rette det opp.

Undersøkelsen viser at andelene som forhandler lønn har økt de siste tre årene. Å forhandle gir et positivt resultat i rund 7 av 10 tilfeller.

 

lonnsforhandling_resultat.png

lonnsforhandling_resultat.png, by Jon

– Dessverre er det fortsatt mer en 40 % som ikke forhandler, sier Larsen. Hun mener alle medlemmer må ta ansvar for å få opp lønnsnivået i apotek. – Vi må ha klare ambisjoner om at nyansettelser skal skje på lønnsnivåer over gjennomsnittet for gruppen, sier Larsen. – Ansettelser over gjennomsnittet trekker lønnsnivået opp, og legemiddeleksperter skal ha ekspertlønn, avslutter hun.

Medlemsundersøkelsen ble tatt opp i perioden 9. – 14. mai 2019, og rettet seg mot 2200 primærapotekmedlemmer. Lønnsforhandling ved jobbskifte er det andre resultatet som publiseres fra undersøkelsen. Øvrige resultater publiseres senere i høst.