Lokal enighet i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

man-76196_1920.jpg
Image by Gerd Altmann from Pixabay

Lokal enighet i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

Farmaceutenes forhandlingsutvalg i Sykehusapoteken i Midt-Norge HF gjennomførte årets lokale lønnsforhandlinger 27. april 2021.

Etter gode og konstruktive forhandlinger med arbeidsgiver, ble det oppnådd lokal enighet om mellomoppgjøret 2021.

Grunnet forhandlingssystemet i Spekter, er resultatet fra denne lokale forhandlingen fortrolig, inntil hele forhandlingsområde 11 hos Spekter er "lukket". At området er "lukket" betyr at Farmaceutene og de øvrige foreningene i SAN har kommet til enighet med arbeidsgiversiden i alle virksomheter i området der vi har avtaler.

For Farmaceutenes del betyr dette bl.a. Sykehusinnkjøp HF og Sykehusapotekene HF, der de lokale parter har bedt om bistand, samt Sjukehusapoteka Vest HF og Sykehusapotek Nord HF som skal forhandle 29. april 2021.