Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten Virke HUK - Farmaceutene