— La farmasøyten sjekke inhalatorbruken

Rønnaug Larsen
Farmaceutene.no

— La farmasøyten sjekke inhalatorbruken

I tider med dårlig luftkvalitet er det ekstra viktig at astma- og kolspasienter bruker inhalasjonsmedisinen sin riktig. 

Forskning gjort i regi av Apotekforeningen viser at hele 7 av 10 norske astma- og kolspasienter som har sjekket seg på apoteket ikke benytter seg av inhalasjonsmedisinen sin riktig.
 

Farmaceutene har en klar oppfordring til alle som er usikker på om de benytter seg av sin inhalasjonsmedisin riktig: Få sjekket din inhalasjonsteknikk hos en farmasøyt på apoteket!
 

De fleste apotek tilbyr tjenesten «Inhalasjonsveiledning», som er gratis for astma- og kolspasienter. Veiledningen inkluderer en sjekk, og tar cirka 10 minutter. Farmasøyter kan på kort tid finne ut om du bruker inhalator feil, og nyttige tips kan gi inhalatorbrukeren en lettere hverdag.
 

Kan du som astma- eller kolspasient krysse av for JA på et av punktene under?
 

·       Jeg har nylig startet å bruke inhalatoren

·       Det er lenge siden jeg har fått sjekket teknikken

·       Jeg er usikker på om jeg har rett teknikk

·       Jeg opplever ikke så god effekt av medisinen

·       Jeg er usikker på når inhalatoren er tom og hvordan den rengjøres og oppbevares

Da kan denne farmasøyttjenesten være det rette hjelpemiddelet for deg!

 

Rønnaug Larsen, leder i Farmaceutene