Kurs: Unngår vi streik i NMD/Vitusapotek i 2019? Bergen

fire-and-water-2354583_1920.jpg

Kurs: Unngår vi streik i NMD/Vitusapotek i 2019? Bergen

Er du ansatt i NMD/Vitusapotek? Er du fornøyd med lønnsutviklingen? Kan du bidra til bedre resultat? Hva kan vi gjøre sammen? Vi inviterer til kurs i Bergen, Oslo og Stavanger om lønnsoppgjør og mulig streik. Kan vi unngå streik i år?

Dato: 15. mars

Tid: Kl 15-17

Sted: Grand Hotel Terminus, Zander Kaaes gate 6, Bergen

Program for kurset

Målgruppe

Farmaceutenes plasstillitsvalgte ved Vitusapotekene i Bergensområdet innkalles til møtet.

Farmaceutenes øvrige medlemmer ved Vitusapotekene i Bergensområdet inviteres til møtet.

Fagområde

Lønnsoppgjør, kollektiv arbeidsrett, konflikt/streikeorganisering.

Læringsmål

Hensikten med kurset/møtet er å oppdatere tillitsvalgte og medlemmer på status ved inngangen til lønnsoppgjøret 2019, å foreta en forventningsavklaring sett opp mot rammer og resultat de senere år, og å løfte frem lønnssamtalens betydning i forberedelsen av lønnsoppgjøret.

Deltakerne skal også gjøres kjent med hva er kollektiv arbeidskonflikt (streik) er, hvordan det forberedes, gjennomføres og avsluttes. Videre en felles refleksjon rundt spørsmålet om det lar seg gjøre å unngå streik i årets lønnsoppgjør?

Kursbeskrivelse

Er du ansatt i NMD/Vitusapotek? Er du fornøyd med lønnsutviklingen? Kan du bidra til bedre resultat? Hva kan vi gjøre sammen? Vi inviterer til kurs i Bergen, Oslo og Stavanger om lønnsoppgjør og mulig streik. Kan vi unngå streik i år?

I løpet av et to-timers kurs vil HTV for Farmaceutene i NMD/Vitus, Torunn Berge Stubberud, forhandlingssjef Jon Ole Bjørklund Whist og juridisk rådgiver/advokatfullmektig Mathias Moen Østvold lede deltakerne gjennom det faglige programmet.

Invitasjon er sendt alle aktuelle medlemmer pr Questback, dersom du ikke har mottatt invitasjon; send oss en epost på kurs@farmaceutene.no

Det blir servert wraps ved møtestart.

Rett til fri

Medlemmer kan søke om tjenestefri med lønn med hjemmel i Hovedavtalen § 26 nr 1 b) jf nr 2:

«Ansatte skal ikke uten tvingende grunn nektes tjenestefri når de skal delta i:

(…)

b) kurs for tillitsvalgte/organisasjonsfaglige kurs som arrangeres av vedkommende forbund/forening, hovedorganisasjon og opplysningsorganisasjon.

(…)

For forhandlinger i Spekter gis tjenestefri uten trekk i lønn. For punktene b) – e) gis inntil 6 dagers tjenestefri pr. år uten trekk i lønn.»

Tillitsvalgte kan søke om tjenestefri med lønn med hjemmel i Hovedavtalen § 52 nr 1 c) jf nr 2:

«Tillitsvalgte og organisasjonstillitsvalgte i virksomheten skal ikke uten tvingende grunn nektes tjenestefri når de skal delta i:

(…)

c) kurs for tillitsvalgte/organisasjonsfaglige kurs og konferanser som arrangeres av vedkommende forbund/forening, hovedorganisasjon og opplysningsorganisasjon.

(…)

For punktene c) til og med e), gis det samlet inntil 12 dager tjenestefri pr. år uten trekk i lønn.

Forespørsel om tjenestefri skal rettes til ledelsen så tidlig som mulig.»

Det er viktig at du søker skriftlig (epost, eller med skjema i personalportalen) så raskt som mulig. Dersom du får nei er det viktig at du umiddelbart ber om en skriftlig begrunnelse, og kontakter oss på kurs@farmaceutene.no med kopi til HTV-Vitus@farmaceutene.no omgående.