Kurs og utdanning

Faglige aktiviteter for farmasøyter over hele landet

Kurs og faglige møter blir arrangert i de ulike kretsene, men faglige møter arrangeres også i regi av seksjonene. Gå inn på din krets side for å få en oversikt over hvilke kurs som tilbys. Finn din krets

Deltagelse på noen av disse aktivitetene kan gi FEVU-poeng. Er du usikker på om møtet du deltar på gir FEVU-poeng? Les mer her.

For bestilling av reiser, reiseregninger og lønnsrefusjon, klikk HER

Kurs for tillitsvalgte

Det er vår ambisjon at tillitsvalgte i Norges Farmaceutiske Forening skal ha et kurstilbud som gir nødvendig kunnskap og trygghet til å ivareta tillitsvalgtsrollen. Vi tilbyr derfor ulike kurs rettet mot tillitsvalgte i foreningen. Tariffavtale og aktuelt lovverk er blant emnene som gjennomgås. Enkelte kurs går på tvers av seksjoner og tariffområder, mens andre er spisset inn mot spesielle grupper.

Det er også en ambisjon at foreningen skal ha et relevant tilbud til medlemmer i leder- og mellomlederstillinger. Kursene er også en møteplass der du kan utveksle erfaringer og få belyst aktuelle problemstillinger. 

Kurs for studenter

Foreningen tilbyr ulike kurs rettet mot studenter, blant annet jobbsøkerkurs, bedriftbesøk og introduksjon til arbeidslivet. Introduksjonskurset gir deg en oversikt over krav og rettigheter som møter deg i arbeidslivet. Jobbsøkerkurset kan være nyttig når du skal bytte eller søke jobb som ferdig utdannet. 

Apotekerdagen

Vi arrangerer årlig apotekerdagen for apotekermedlemmene våre.