Har du spørsmål om den nye forskriften for rekvirering og utlevering av legemidler? Nå får du sjansen til å bli oppdatert! Legemiddelverket og Helsedirektoratet stiller med sine fremste ressurser på forskriften og tilhørende veiledning.

Innledning ved:
Børge Larsen, Helsedirektoratet
Siv Elisabeth Haugen og Astrid Holager Fidjeland fra Legemiddelverket.

Spørsmål etterpå.

Møtet er digitalt.

Påmeldingsfrist er 15. mai kl 12.