Dato for labfrakkprøving høsten 2023

NTNU: Tirsdag 12. september kl. 14.15–16.00, 
Laboratorie-senteret ST.olavs hospital, LS42 i 4.etgLaboratorie-senteret ST.olavs hospital, LS42 i 4.etg

Som alternativ til labfrakker, tilbys nyinnmeldte farmasistudenter ved NTNU termokopper. Kontakt medlemsregister@farmaceutene.no.

Slik blir du eier av en labfrakk med Farmaceutene-logo:

1. Meld deg inn i foreningen på farmaceutene.no

2. Vipps kr 400,-* til #12546 – merk med etternavn og mobilnummer

3. Møt opp på annonsert labfrakkutdeling på ditt studiested, eventuelt kontakt din lokale studentambassadør, se farmaceutene.no/farmaceutene/fora/studentforum.

Les mer om medlemsfordeler for studentmedlemmer på www.farmaceutene.no/bli-medlem/student