Kurs: Medlemsmøte for Farmaceutene ved UiT

location-the-edge-hotel-tromso.jpg
NordicChoiceHotels: location-the-edge-hotel-tromso.jpg

Kurs: Medlemsmøte for Farmaceutene ved UiT

Arrangementet legges opp slik at deltakerne skal bli bedre forberedt til lønnsoppgjøret.

Dato: 7. mars

Tid: Kl 16:30 - 19:00

Sted: The Edge, Kaigata 6, Tromsø

Program for kurset

Målgruppe

Målgruppen for møtet er medlemmer i Farmaceutene ansatt ved UiT, og uorganiserte potensielle medlemmer.

Fagområde

Opplæring i hovedtariffavtalen og lønnsforhandlinger.

Læringsmål

Møtet legges opp slik at deltakerne skal bli kjent med hvordan Akademikerne stat arbeider med lønnsoppgjøret, og hvordan enkeltansatte i staten selv kan bidra til et god grunnlag for oppgjøret gjennom bruk av lønnssamtaler.

Videre skal deltakerne bli kjent med hovedtrekkene i hovedtariffavtalen.

Kursbeskrivelse

Møtet gjennomføres som et ettermiddags-/kveldsmøte med servering til deltakerne.

Påmelding

Dersom du ikke er påmeldt, kan du sende en epost til kurs@farmaceutene.no