Kurs for ansattrepresentanter i styrer på Hotel 33

styreansvarskurs2.jpg
Farmaceutene

Kurs for ansattrepresentanter i styrer på Hotel 33

For første gang arrangerte Farmaceutene kurs rettet mot ansatterepresentanter i styrer. Ansattrepresentant er en viktig rolle, der man skal ivareta alle kollegaer, ikke bare de organiserte.

Selskapslovgivningen i Norge stiller krav til ansattrepresentasjon i virksomhetenes styrer, og det sitter farmasøyter som valgte ansattrepresentanter i styrene hos sykehusapotek og i apotekkjedene. Flertallet av disse er også medlemmer av Farmaceutene, og foreningen utvider nå sitt servicetilbud, og tilbyr kurs for ansattrepresentanter.

Quality Hotel 33, i porten til Groruddalen, la røffe arkitektoniske rammer rundt kurset, med 14 deltakere.

- Styrene i selskapene har en viktig oppgave med å kontrollere administrasjonen, sier leder Urd Andestad, det er da viktig at de farmasøytene som sitter i disse styrene kjenner til både ansvaret og handlingsrommet i styrearbeidet.

Rollen som ansattrepresentant

For å fasilitere kurset hadde Farmaceutene hentet inn Inger Marie Ellingsen fra Styre og ledelse. Blant temaene som ble behandlet var selskapslovgivningen, de ulike rollene i en virksomhet, styreansvar, erstatningsansvar, praktisk styrearbeid, herunder økonomi, GDPR og varsling.

- Å være ansattrepresentant innebærer ikke at man er tillitsvalgt for Farmaceutene, sier Inger Marie Ellingsen, - ansattrepresentanter er valgt av, og representerer, alle ansatte i en virksomhet. Det er likevel mye å hente på tett samarbeid mellom ansattrepresentanter og tillitsvalgte, og å være bevisst på hvilken påvirkningsmulighet man har, gjennom ulike kanaler i virksomheten. Det finnes også eksempler på at tillitsvalgte i tillegg bekler rollen som ansattvalgt representant i styret.

Et årlig arrangement

De umiddelbare tilbakemeldingene fra deltakerne var at kurset var nyttig, og nødvendig.

- Vi skal selvsagt evaluere kurset, men umiddelbart tenker jeg at dette er noe vi skal gjenta, sier Andestad, - jeg tror dette med fordel kan bli Farmaceutenes årlige samling for ansattemedlemmer i styrer og hovedtillitsvalgte, avslutter hun på vei til T-banen.

styreansvarskurs_fordeler.jpg