KS-oppgjøret 2018 i gang

janolavbirkenhagen2.jpg

KS-oppgjøret 2018 i gang

Lønnsoppgjøret 2018 for KS (landets kommuner) er i gang. Farmaceutene ivaretas av Akademikerne kommune i dette oppgjøret.

Flertallet av Farmaceutenes medlemmer i KS-sektoren har kun lokal lønnsdannelse, gjennom hovedavtalens kapittel 5. De av våre medlemmer som jobber i videregående skole er plassert i kapittel 4, og har en lønnsdannelse som er mer sentralt styrt. Hovedprioriteringen i årets oppgjør for Farmaceutene, og Akademikerne kommune, er å bedre lønnsnivået for de høyest utdannede lærerne i videregående skole.

Lønnsoppgjøret skal være ferdig midnatt 30. april.

Les mer om kravet og forhandlingene på Akademikernes nettsider.