KS-meklingen 2020 er avsluttet

jan_olav_birkenhagen.jpg
Akademikerne/Christine Rian Johannessen

KS-meklingen 2020 er avsluttet

Akademikerne har valgt å anbefale tilbudet fra KS i meklingen natt til torsdag.

Etter to dagers megling kom Akademikerne til enighet med KS. Akademikerne brøt som eneste sammenslutning forhandlingene i september. Farmaceutene forhandler i KS-området som del av Akademikerne kommune.

- Dette er et veldig spesielt år i lys av koronakrisen. Vi har gjort det vi har kunnet for våre grupper. Resultatet er langt fra det vi hadde ambisjoner om, men vi har valgt å anbefale resultatet etter en helhetsvurdering, sier Jan Olav Birkenhagen, leder for Akademikerne kommune.

Formelt har Akademikerne anbefalt meklingsresultatet, og det er nå opp til Akademikernes medlemsforeninger å ta endelig stilling til meklingsforslaget innen 23. oktober klokken 15.00.

Lokale forhandlinger er ikke avlyst

Akademikerne gikk inn i forhandlingene med krav om full lokal lønnsdannelse for lektorene, som er den eneste medlemsgruppen som forhandler lønnen sentralt. Dette fikk Akademikerne ikke gjennomslag for. Den økonomiske rammen for lektorene endte på nivå med frontfagsoppgjøret.

Det er også svært viktig for Akademikerne at det gjennomføres reelle lokale forhandlinger ute i kommunene for de som allerede har et lokalt lønnssystem. I meglingen fikk Akademikerne på plass en forsikring om at kommunene skal gjennomføre lokale forhandlinger som normalt.

- Selv om økonomien er trang i år, er de lokale forhandlingene slett ikke avlyst. For oss er det avgjørende at man på den enkelte arbeidsplass bestemmer hvordan de lokale forhandlingene skal gjennomføres, sier Birkenhagen.

Akademikerne kommer til å fortsette å jobbe hardt for lektorene, understreker Birkenhagen:

- De er en prioritet for oss fremover. Lektorene er fortsatt underlagt et utdatert lønnssystem. Lokale forhandlinger er avgjørende for at kommunens virksomheter skal lykkes med å rekruttere og beholde høyt utdannede.