KS

KS er arbeidsgiverorganisasjonen for alle landets kommuner og fylkeskommuner, samt en rekke kommunale foretak. Innen tariffområdet KS samarbeider Norges Farmaceutiske Forening med Akademikerne kommune. Farmasøyter i KS området arbeider enten som kommunefarmasøyter, eller som lærere i videregående skole. Tariffavtalene som gjelder for KS omfatter ansatte i kommunene og fylkeskommunene. Farmaceutene har tilsluttet seg disse avtalene. Farmaceutene har også inngått en samarbeidsavtale med Akademikerne kommune innenfor dette forhandlingsområdet.

Forhandlinger

Les om forhandlinger i KS-området