Kretser

Foreningen har 15 geografiske kretser fordelt fra Agderfylkene i sør til Troms og Finnmark krets i nord. Som medlem av NFF hører du til i en geografisk krets. Tilhørigheten avgjøres av arbeidsplassens plassering. Eksempelvis kan et medlem være bosatt i Oslo, jobbe i Drammen og dermed tilhøre Buskerud krets.
Dersom du for tiden ikke er yrkesaktiv vil du ha tilhørighet i den kretsen du bor.

Aust-Agder
Buskerud
Hedmark
Hordaland og Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Nordland
Oppland
Oslo og Akershus
Rogaland
Telemark
Troms og Finnmark
Trøndelag
Vest-Agder
Vestfold
Østfold

Hver krets har sin fadder fra Sentralstyret. Fadderordningen for kretsene har som mål å styrke kontakten mellom medlemmene og foreningens politiske ledelse.
Siden 2006 har Sentralstyrets medlemmer fordelt kretsene seg i mellom. Oversikt over kretser med tildelte faddere finner du her.

Her finner du Kretshåndboka, et hjelpemiddel og verktøy for kretsstyrene.