Koronapermitterte beholder medlemskap i POA

coins-1523383_1920.jpg

Koronapermitterte beholder medlemskap i POA

Styret i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet (POA) har vedtatt å forlenge bestemmelsen som sier at ansatte som er permitterte som følge av korona får beholde medlemsskapet. Bestemmelsen forlenges ut 2021.

Dette innebærer at permitterte beholder medlemskapet i pensjonsordningen og blant annet  vil være forsikret ved uførhet og dødsfall i inntil to år,  i henhold til § 4 første ledd i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet. De som permitteres uten at det har noe med koronasituasjonen å gjøre skal meldes ut av pensjonsordningen.

Les mer om koronasituasjonen her.