Korona

cdc-k0krntqcjfw-unsplash.jpg
Unsplash: cdc-k0krntqcjfw-unsplash.jpg

Her finner du de viktigste sakene vi har lagt ut knyttet til Koronapandemien. Uavhengig av nedenstående saker fra Farmaceutene, oppfordrer vi alle til å holde seg oppdatert på temasidene på disse nettstedene.

(Nesten) tilbake til normalen i apotek

Særavtalene om avvikende varslingsfrist for arbeidsplaner utløp 31. mai i Boots og NMD/VItusapotek. I Apotek 1 forlenges avtalen for noen apotek. (03.06.20)

 

Avtale gir bedre betalt overtid for skift og turnus innen Spekter-helse

Koronapandemien gir behov for økt arbeidsinnsats. Farmaceutenes medlemmer i avtaleområdet Spekter, som jobber skift/turnus, og som får endret arbeidsplan, får nå bedre betaling for overtiden. (08.04.20)

POA-pensjonister "nektes" å bidra

I forbindelse med koronapandemien er flere lover endret, også POA-loven, men endringen treffer nesten ingen POA-pensjonister. Les epost til pensjonistmedlemmene av 8. april 2020. (14.04.20)

Avtale om avvikende arbeidstid i helseforetak
SAN og Spekter har i dag (27. mars 2020) inngått avtale om avvikende regler for arbeidstidsplanlegging og fordeling av arbeidstiden i forbindelse med koronapandemien. Avtalen gjelder for overenskomstområde 10, 11 og 13. (27.03.20)

Stengte skoler og barnehager, omsorgsdager og samfunnskritisk personell
Vi får flere spørsmål angående hva som gjelder når man har barn som ikke lenger kan gå i barnehager og skoler som er stengt pga. koronavirus. Her er en gjennomgang. (27.03.20)

Renteutvikling hos Danske Bank 
Danske Bank har etablert en egen side med informasjon om renteutviklingen i kjølvannet av koronapandemien. (24.03.20)

 

Arbeidstid i apotek under koronapandemien
OPPDATERT: Koronapandemien medfører avvik fra normal arbeidstid i apotek. Her er en oversikt over hva som er avtalt, og hva som gjelder. (15.04.20)

I 2019 kom det nye regler i forbindelse med hva som gjelder for tilkallingsvikarer, og midlertidig og fast ansatte. Blant annet tydeliggjøres kravet om avtaler ved jobbing. Artikkelen viser en gjennomgang av situasjonen. (20.03.20)

Offentlig sektor: Forlengelser av tariffavtaler og endringer i arbeidstid
I de store offentlige områdene er lønnsoppgjørene utsatt og tariffavtalene er prolongert som følge av koronasituasjonen. Partene har også blitt enige om midlertidige endringer i arbeidstidsbestemmelsene. (19.03.20)

Permitteringsregler
Når kan arbeidsgiver permittere deg? Hvilke rettigheter har du? (18.03.20, oppdatert 31.03.20)

Koronaviruset – hva dekker reiseforsikringen hos Tryg?
Vår samarbeidspartner, Tryg, har opprettet en egen side om hva reiseforsikringen deres dekker. (17.03.20)

Felles uttalelse Virke - Farmaceutene - Parat
Felles uttalelse om organisering av arbeidet i apotek under koronapandemien. (17.03.20)

Apotekansatte er helsepersonell med pasientbehandling
Farmaceutene registrerer at mange apotekansatte med akutt innsettende luftveisinfeksjon møter problemer hos kontaktpunktene i kommunen med å få testet seg. Under er det lenker man kan henvise til dersom det skulle bli diskusjoner. (17.03.20)

Foreningen ber om at farmasistudenter inkluderes i påtenkt ordning med økt inntektsgrense
Under den pågående pandemien står farmasøyter og apotekteknikere i apotek i førstelinjetjenesten, og utsettes daglig for smitterisiko. Det er derfor viktig for beredskapen å sikre seg farmasistudenter som støttepersonale. (17.03.20)

Smitteverntiltak i apotek
Det er fortsatt en del usikkerhet og bekymring blant ansatte i apotek. Her har vi samlet lenker til noen av de sidene der man kan finne informasjon. Videre har foreningen spilt inn til Helsedirektoratet og Apotekforeningen at det er behov for ytterligere tiltak.

Sykdom og karantene, rettigheter fra arbeidsgiver og NAV
Her har vi samlet noe informasjon om hvordan man forholder seg, og de økonomiske konsekvensene for arbeidsforholdet. (13.03.20)

Koronavirus: Endring av oppsatt ferie
Hvilken adgang finnes for å endre fastsatt ferie? (13.03.20)

Korona: Spekter og hovedorganisasjonene med felles uttalelse
Spekter og hovedorganisasjonene på arbeidstakersiden kom 10. mars med en felles uttalelse om organisering av arbeidet i sykehusene under Koronasituasjonen. Også i andre virksomheter oppfordrer organisasjonene de lokale parter til å finne løsninger på eventuelle Koronarelaterte utfordringer. (10.03.20)