Kontroll på medlemmene - viktig å vaske lister

girl-1531575_1920_cleaning_image_by_klimkin_from_pixabay.jpg
image_by_klimkin_from_pixabay

Kontroll på medlemmene - viktig å vaske lister

En kjerneoppgave for våre tillitsvalgte er å "ha kontroll" på medlemmene. Det er i møtet med andre farmasøyter på arbeidsstedet du fronter forenigen, og rekrutterer nye medlemmer. Det er derfor viktig å avklare medlemsstatus for kollegaene - også kjent som "å vaske medlemslister".

Driften av foreningen, og opplæring av deg som tillitsvalgt, er finanisert av medlemmer som betaler kontingent. Derfor er det viktig at flest mulig av landets farmasøyter er medlem av Farmaceutene, også ledere/mellomledere/apotekere.

Bistand fra foreningen, og deg som tillitsvalgt, er noe medlemmene "betaler for" gjennom kontingenten, og derfor noe "ikke-medlemmer" bør avskjæres fra. Et "ikke-medlem" som ønsker hjelp, kan starte med å bli medlem!

Jevnlig vedlikehold - bedre grunnla for lønnsoppgjør og lønnsmasse

Når våre tillitsvalgte forhandler om rammen for lønnsoppgjøret med arbeidsgiverne, er det avgjørende å ha oversikt over hvem som er medlemmer, og hvem som ikke er det. Grunnlaget for forhandlingene - lønnsmassen -  er summen av lønningene til foreningens medlemmer i bedriften.

Hvis du jevnlig (to-tre ganger i året) går gjennom medlemslisten for de medlemmene du har ansvar for, og melder fra om feil og mangler, er mye av jobben gjort før forberedelsene til lønnsoppgjøret startert.

For at foreningen skal ha mest mulig komplette, og korrekte, medlemslister, hele året, trenger vi hjelp av våre tillitsvalgt. 

Alle tillitsvalgte - på alle nivåer - har gjennom "Min side" mulighet til å logge inn for å se sine medlemmer på det nivået vervet er registrert, og på de underliggende nivåene. (Her finner du bruksanvisning for "Min Side"). Dersom du er tillitsvalgt på et overordnet nivå (foretak, region, kjede) vil du også kunne se hvem som er tillitsvalgte på underliggende enheter.

Hva konkret ønsker vi at du som lokal tillitsvalgt skal gjøre?

Det er du som tillitsvalgt som er i den beste posisjonen til å bidra til at så mange som mulig av landets farmasøyter er organisert i Farmaceutene. 

Husk at også personer i lederstillinger, ekstrahjelper og farmasistudenter kan verves!

I større virksomheter/geografisk utspredte virksomheter

Dersom du jobber i en stor og/eller geografisk utspredt virksomhet, kan det være vanskelig å ha full oversikt. Du kan da gjøre følgende:

  • Spør arbeidsgiver om en oversikt over ansatte farmasøyter, evt. en oversikt over alle ansatte - med navn og fødselsdato (gjerne også personnummer).
    • Sammenhold deretter listen mot listen du finner på Min Side. 
    • Dersom noen "mangler" på listen på Min Side, kan du gjerne ta direkte kontakt med vedkommende, spørre om medlemsstatus og melde fra om feil til på medlemsregister@farmaceutene.no, evt. verve vedkommende.
    • Dersom noen står på listen på Min Side, men ikke på listen hos arbeidsgiver, ta gjerne direkte kontakt med vedkommende, sjekk hvor vedkommende nå jobber, og gi oss beskjed på medlemsregister@farmaceutene.no 

​​​Vasking med personnummer

​Noen arbeidsgivere vil ikke dele ansattoversikter med tillitsvalgte. I slike tilfeller kan du kontakte medlemsregister@farmaceutene.no og få tilsendt en excel-fil med kun en kolonne; medlemmenes personnummer. Siden listen ikke inneholder annen informasjon, er dette GDPR-sikkert.

Arbeidsgiver kan da kjøre denne listen opp mot sitt ansattregister, og alle personer man får "treff på", vil være medlemmer av Farmaceutene. Denne listen kan du deretter sammenholde med listen fra MinSide, som beskrevet over.

​​​Avtal jevnlig oppdatering fra arbeidsgiver

Det kan også være lurt å ha en avtale med arbeidsgiver om jevnlig oppdatering av hvem som har startet og sluttet i virksomheten. Jobber du i en virksomhet organisert i Spekter, er retten til å få vite hvem som begynner i virksomheten regulert i Hovedavtalen § 38.

​​​Tillitsvalgt på overordnet nivå - rekrutter tillitsvalgte der det mangler

Som nevnt har alle tillitsvalgte - på alle nivåer - gjennom "Min side" mulighet til å logge inn for å se sine medlemmer på det nivået vervet er registrert, og på de underliggende nivåene.

Hvis du sammenholder oversikten over "underenheter" med oversikten over hvilke underenheter som har tillitsvalgte, er det også mulig å se hvor vi mangler tillitsvalgte. Dette gjelder særlig i kjedene og de store helseforetakene. Som tillitsvalgt på overordnet nivå er det viktig å jobbe for å rekruttere nye tillitsvalgte på de underliggende nivåene, slik at du har noen å drøfte problemstillinger og forankre beslutninger hos. Det er en målsetting for foreningen å ha tillitsvalgte på alle arbeidssteder der det finnes medlemmer - du som overordnet tillitsvalgt er avgjørende for å nå dette målet!