Konfliktberedskapssamling for hovedtillitsvalgte i Vitusapotek

kbu_spekter_9_2018.png

Konfliktberedskapssamling for hovedtillitsvalgte i Vitusapotek

Det å planlegge for en eventuell streik er en naturlig del av forberedelsen til et hvert lønnsoppgjør. Dette var bakgrunnen for at leder Rønnaug Larsen og HTV-gruppen vår i Norsk Medisinaldepot (Vitusapotek) deltok på SANs konfliktberedskapssamling 6. april.

I tariffområdet Spekter er Farmaceutene medlemmer av forhandlingssammenslutningen SAN. Spekter er delt inn i to hovedområder, Spekter helse (helseforetak) og Spekter tradisjonell. Det var et utplukk tillitsvalgte fra Spekter tradisjonell som var innkalt til SANs konfliktberedskapssamling.

- At vi planlegger for en konflikt, betyr ikke at vi ønsker en konflikt, sier Rønnaug Larsen. - Vi går alltid inn i en forhandling med et ønske om å finne en avtaleløsning.

Streik berører alle

Streik er et lovlig konfliktmiddel når en fagforening ikke kommer til enighet med arbeidsgiver i forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår. Å planlegge for streik, og eventuelt gjennomføre en streik, handler om å utjevne maktulikheten mellom de to parter i en forhandling. En viktig målsetting med en streik vil derfor være å ramme arbeidsgiver økonomisk.

- Hvor slagkraftig vi er avhenger av hvor mange vi er, sier Larsen. - Hvis du har uorganiserte kollegaer bør du verve dem i dag. Foreningens innmeldingsskjema ligger på nettet, legger hun til.

Hvis det blir streik, f.eks. i Vitusapotek, betyr det at oppgavene til de streikende skal stå ugjort. - De som ikke er i streik, uansett om de er medlemmer eller ikke, kan ikke ta over oppgaver fra de streikende, sier Larsen. - Å utføre streikebelagte oppgaver er streikebryteri, uavhengig av hvem som utfører oppgavene. 

Klare for å gjøre en innsats

- Vi er klare for å gjøre en skikkelig forhandlingsinnsats, sier HTV-leder Kristin Midttun. Hun går inn i sitt siste lønnsoppgjør som HTV i NMD, med seg har hun Torunn Stubberud, Torunn Øvrebø og Christin Molvig.

Årets forhandlinger er et hovedoppgjør, det betyr at det både skal forhandles om lønn og tekst i overenskomstens del B for NMD/Vitus. - Vi går inn i forhandlingene med en målsetting om at arbeidstidsordningene våre skal være forutsigbare, medlemmene skal få betalt for den innsatsen de bidrar med når NMD stadig vekk levere gode resultater, og vi vil sikre at alle våre medlemmer har en tilknytning til overenskomsten, sier Midttun.

Lønnsoppgjøret i Spekter åpner tirsdag 10. april og foreløpig er planen å forhandle lokalt i NMD 18. og 19. april.