Kommunefarmasøyt

Kommunefarmasøyt

Farmaceutene jobber for at flere farmasøyter skal ansettes på kommunalt nivå.

Legemiddelbehandling i kommunene har blitt mer avansert med samhandlingsreformen. Økt kompetanse på legemiddelhåndtering og -bruk er viktig for å sikre god kvalitet på pasientrettede tjenester i kommunene. En kommunefarmasøyt jobber ofte både overordnet på systemnivå for å forbedre legemiddelhåndtering og legemiddelbehandling og på enkeltnivå direkte med legemiddelbrukere.

Noen eksempler på arbeidsoppgaver er:

  • utarbeidelse av rutiner
  • utføre legemiddelrevisjoner
  • gjennomføre legemiddelgjennomganger i tverrfaglig team
  • undervise helsepersonell
  • arbeid i legemiddelkomite og kvalitetsutvalg
  • gi råd og veiledning i store og små spørsmål som kommer fra kommunens virksomheter og ansatte

 

Dersom du er eller vurderer å bli kommunefarmasøyt, og har spørsmål eller søker et nettverk, ta kontakt med kommunefarmasøyt i Drammen kommune, Cathrine Vilhelmshaugen.  

Bruk av farmasøyter i kommunehelsetjenesten gir bedre tjenester og anbefales av Helsedirektoratet[1].
Dersom du tilhører en kommune som ønsker å finne ut mer om mulighetene og fordelene med en kommunefarmasøyt, ta kontakt med Cathrine Vilhelmshaugen