Kommunefarmasøyt

kommunefarmasoyt-agh.jpg
Astrid Gilje Hägeler er ansatt i Trondheim kommune og landets første kommunefarmasøyt

Kommunefarmasøyt

Farmaceutene jobber for at flere farmasøyter skal ansettes på kommunalt nivå.

Legemiddelbehandling i kommunene har blitt mer avansert med samhandlingsreformen. Økt kompetanse på legemiddelhåndtering og -bruk er viktig for å sikre god kvalitet på pasientrettede tjenester i kommunene. For å møte utfordringer knyttet til legemiddelhåndtering i kommunehelsetjenesten har enkelte kommuner ansatt egen farmasøyt. En kommunefarmasøyt jobber ofte både overordnet på systemnivå for å forbedre legemiddelhåndtering og legemiddelbehandling og på enkeltnivå direkte med legemiddelbrukere.

Se her for Ofte stilte spørsmål om kommunefarmasi
(farmasøytisk kompetanse i kommunen) 

Har du andre spørsmål eller søker informasjon om nettverk for kommunefarmasøyter, ta kontakt med kommunefarmasøyt i Drammen kommune, Cathrine Vilhelmshaugen.  

-----------------------------

Mer om kommunefarmasøyter:
Bruk av farmasøyter i kommunehelsetjenesten gir bedre tjenester og anbefales av Helsedirektoratet[1].